Miliardy na drugą pensję dla medyka

20 Kwietnia 2021, 15:44 diagnosta diagnostyka koronawirus wymaz covid epidemia pandemia

Na drugą pensję dla medyków od listopada NFZ wypłacił 3,2 miliarda złotych. Dodatki covidowe otrzymuje prawie 120 tys. lekarzy, pielęgniarek i ratowników w Polsce. 

Od 1 listopada rząd zagwarantował wszystkim medykom pracującym przy pacjentach z COVID-19 drugą pensję, jako rekompensatę za ryzyko jakie podejmują. Dodatki wypłaca NFZ po tym, jak szpitale przedstawiły mu listę uprawnionych medyków. Na konta placówek medycznych, na ten cel poszło już łącznie 3,2 miliarda złotych. 

Jak podaje Polityce Zdrowotnej centrala NFZ, drugą pensję otrzymało 99 714 pracowników medycznych z 550 placówek medycznych w całej Polsce (według stanu na 18.01.) W tym: 

  • 36 561 lekarzy
  • 53 906 pielęgniarek
  • 19 708 ratowników medycznych
  • 13 063 pozostałych osób

 NFZ na podstawie wytycznych ministra zdrowia określił, że dodatki otrzymują m.in. osoby, które:

  • mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.
  • wykonują zawód medyczny w SOR lub izbach przyjęć, zespołach ratownictwa medycznego, w tym lotniczych zespołach ratownictwa

Nie zostało to jednak wskazane w żadnej ustawie czy rozporządzeniu dyrektorzy szpitali mieli  i nadal mają problem jak interpretować te wskazówki i kogo zgłaszać do NFZ jako uprawnionych do dodatków. Nie wszyscy medycy, którzy się zgłosili, dostali dodatki w szpitalach. 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy na czele z Krzysztofem Bukielem podjął się pomocy prawnej w pierwszym postępowaniu sądowym o odszkodowanie za to, że dyrektor szpitala z Wielkopolski nie wpisał na listę osób, którym przysługuje dodatek „covidowy” lekarzy pracujących na SOR i Izbie Przyjęć. Lekarze będą domagać się w sądzie odszkodowania za nieotrzymane wynagrodzenie, które im przysługiwało.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz