Coraz mniej czasu na uregulowanie sprawy długów szpitali

20 Kwietnia 2021, 16:45 pieniądze kasa

Samorządy miały odetchnąć z ulgą po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z listopada 2019 r. TK stwierdził bowiem, że samorządy nie mogą ponosić wyłącznej odpowiedzialności za zadłużenie szpitali. Trybunał dał rządowi 18 miesięcy na poprawienie niekonstytucyjnego przepisu, który obliguje organy założycielskie do pokrycia straty netto lub likwidacji placówki. Termin ten nieubłaganie się zbliża, a MZ nie przedstawiło jeszcze projektu przepisów w tym zakresie.

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją nowelizacji ustawy działalności leczniczej, który nakłada na samorządy obowiązek pokrycia ujemnego wyniku finansowego podmiotów leczniczych, dla których są podmiotem tworzącym, złożył w 2016 r. samorząd województwa mazowieckiego. 20 listopada 2019 r. TK uznał, że finansowanie służby zdrowia jest ustawowym zadaniem rządu i NFZ. Sejm otrzymał 18 miesięcy na naprawienie niekonstytucyjnych przepisów.

Obecnie jeśli szpital ma stratę, a władze samorządu chcą uniknąć jego likwidacji, muszą pokrywać tę stratę. Zadłużenie szpitali często wynika z kolei z niedofinansowania procedur medycznych czy braku finansowania za nadwykonania, czego skutki ponoszą właśnie samorządy.

Obecne zadłużenie szpitali to kilkanaście miliardów zł, więc samorządy z niecierpliwością czekają na nowe regulacje w zakresie ich udziału w pokrywaniu tych strat.

Biuro prasowe resortu zdrowia w odpowiedzi dla naszej redakcji przypomniało, że zakwestionowany przepis, tj. art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 poz. 295 ze zm.), zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego K 4/17 z dnia 20 listopada 2019 r., w zakresie w nim wskazanym, traci moc 20 maja 2021 r.

"Jednakże w omawianym przypadku nie powstaje luka prawna"- podkreśla biuro.

 

Kompleksowe rozwiązania

W międzyczasie resort zdrowia rozpoczął też pracę nad restrukturyzacją struktury właścicielskiej szpitali. Powołany pod koniec grudnia zespół w MZ miał przygotować założenia tej reformy do 31 marca br. Do tej pory nie zostały one jednak publicznie zaprezentowane. Pomysły na zmiany dotyczące kwestii pokrywania strat szpitali przez samorządy być może znalazły się w tych założeniach, jednak na razie szczegóły zna tylko MZ. O to również zapytaliśmy.

Jak wskazuje biuro prasowe MZ, minister "analizuje sytuację samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, chcąc przygotować i wprowadzić kompleksowe oraz optymalne rozwiązania", a w tym celu, zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw przygotowania rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, został powołany zespół, którego zadaniem jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Ministrowi Zdrowia założeń rozwiązań dotyczących restrukturyzacji ww. podmiotów leczniczych, w szczególności obejmujących swym zakresem restrukturyzację szpitali, w tym ich zobowiązań, konsolidację sektora szpitalnictwa, przeprofilowanie szpitali oraz zmianę struktury świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez szpitale, zwiększenie efektywności i jakości procesów zarządczych oraz nadzorczych.

Biuro poinformowało, że Zespół zakończył prace i raport przedłożył kierownictwu resortu zdrowia.

Wstępne koncepcje przygotowane przez zespół, jakie prezentował wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski dot. restrukturyzacji szpitali wzbudziły dużo kontrowersji i krytyki w środowisku samorządów lokalnych, które są często właścicielami szpitali powiatowych. Prace nad ostatecznym kompromisowym rozwiązaniem w tym zakresie mogą więc trochę potrwać.  

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz