Rynek aptek w marcu

22 Kwietnia 2021, 14:43 dane wyniki analiza dokument

Rynek apteczny w marcu 2021 roku zanotował sprzedaż na poziomie ponad 3,5 mld zł. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2020 spadła o 595,6 mln zł (-14.4%). Wobec poprzedniego miesiąca sprzedaż zwiększyła się o 578,1 mln zł (+19.6%).

Obrót statystycznej apteki w marcu 2021 wyniósł 264.5 tys. zł, był to spadek o 12.1% względem analogicznego okresu 2020 roku. W porównaniu do analogicznego okresu 2020 r. wartość monitorowanych segmentów zwiększyła się dla jednego analizowanego segmentu.

Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 1,1 mld zł i spadła o 201.1 mln zł (-15.1%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 858.5 mln zł i wzrosła o 10.1 mln zł (+1.2%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wyniosła 1,5 mld zł i spadła o 409.5 mln zł (-21.3%).

W porównaniu do poprzedniego miesiąca wartość monitorowanych segmentów zwiększyła się we wszystkich analizowanych segmentach. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 157.4 mln zł (+16.2%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wzrosła o 7.8 mln zł (+0.9%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 409.5 mln zł (+37%).

Średnia cena detaliczna leku w marcu wyniosła 23.7 zł i spadła o 0.1% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2020 r. cena wzrosła o 10.1%. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 29.6 zł (wzrost o 2.7% vs marzec 2020), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 30.1 zł (wzrost o 9.2% vs marzec 2020), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 18.4 zł (wzrost o 11% vs marzec 2020).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w marcu br. wyniosła 24.9% i była niższa o 2.2% w porównaniu do marży w analogicznym okresie 2020 r., a w porównaniu do lutego marża wzrosła o 1%.

W marcu refundacja leków osiągnęła wartość 850 mln zł, tj. o 14.3% mniej niż w analogicznym okresie 2020 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w marcu 24.1% i był niższy o 0.6 pp. w porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz wyższy o 0 pp. w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku.

Eksperci prognozują, że sprzedaż na koniec 2021 r. całego rynku aptecznego wyniesie 38.9 mld zł, o 3.2% więcej niż w roku 2020. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie 9.7 mld zł (+3.2% w stosunku do 2020 roku).

źródło: PEX PharmaSequence

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz