Ratownicy medyczni: NFZ zmienia zarządzenie

23 Kwietnia 2021, 11:25 Ratownicy

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował nowelizację zarządzenia ws. przekazywania dodatkowych środków na świadczenia udzielane przez ratowników medycznych. Co przewiduje?

Chodzi o zarządzenie nr 73/2021/DSM zmieniające zarządzenie w sprawie przekazywania świadczeniodawcom dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych

Jak wyjaśnia NFZ, zmiana zarządzenia  wynika z wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 657).

Z kolei rozporządzenie to doprecyzowuje przepisy regulujące tryb przekazywania przez świadczeniodawców informacji dotyczących liczby etatów albo równoważników etatów ratowników medycznych objętych podwyżkami na mocy przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398,z późn. zm.) oraz obowiązujących zasad wypłacania dodatkowych środków na wzrost wynagrodzeń tej grupy zawodowej, tak aby w przypadku konieczności przeprowadzenia nowego postępowania konkursowego o zawarcie umów w rodzaju ratownictwo medyczne, osoby te nadal objęte były wzrostem wynagrodzeń.

"Regulacja ta umożliwia dyrektorom oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia przekazywanie środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń niniejszej grupy zawodowej, na podstawie jednorazowej informacji przekazanej przez świadczeniodawców"- wyjaśnia Fundusz.

Zmiana zarządzenia ma więc charakter dostosowujący do rozporządzenia. 

Źródło: NFZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz