Nie będzie całodobowych aptek

23 Kwietnia 2021, 16:15 apteka farmaceuta leki

Minister zdrowia zapowiada zniesienie obowiązku całodobowych dyżurów aptek. W zamian za to nocne dyżury zostaną wydłużone do godz. 23 00 i zapłaci za to NFZ. 

W czasie epidemii pogłębił się problem nocnych dyżurów aptek. Zwłaszcza w czasie lockdownu, gdy matki-farmaceutki z powodu zamkniętych żłobków czy przedszkoli, musiały udawać się na zasiłek opiekuńczy. Farmaceuci są jednak mocno sfeminizowaną grupą zawodową. 

Zmiana prawa farmaceutycznego

Problem jest znany od lat. Ministerstwo Zdrowia zapowiadało już ponad rok temu jego rozwiązanie. Być może niebawem projekt przepisów, które miałyby uregulować nocne dyżury, ujrzy światło dzienne. Minister zdrowia ma opublikować projekt noweli ustawy prawo farmaceutyczne. Zapowiedział to stronie samorządowej na ostatniej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

-Będzie zniesiony obowiązek nocnego dyżurowania. Informatyzacja ochrony zdrowia pokazała bowiem, że w nocy bardzo mało osób kupuje leki na receptę a przeciwbólowe, można sobie kupić na stacji benzynowej- mówi Bernardeta Skóbel, radca prawny i ekspert ds. ochrony zdrowia Związku Powiatów Polskich. 

Minister zdrowia na posiedzeniu Zespołu Trójstronnego zapowiedział też samorządowcom, że  będzie odejście od nocnych dyżurów, ale niektóre z nich będą wydłużone np. do godz.  23 00 i za to zapłaci NFZ- A powiaty i miasta, które zechcą mieć apteki całodobowe na swoim terenie, będą musiały za to same zapłacić- wskazuje Bernardeta Skóbel. Jej zdaniem i tak największy problem z dostępnością do leków w późnych porach jest w mniejszych miejscowościach i tam trzeba to zmienić. 

Obecnie  zgodnie z przepisem art. 94 ust. 1 prawa farmaceutycznego rada powiatu określa w drodze uchwały rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego.Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być  jednak dostosowany do potrzeby lokalnej ludności.

Spór toczy się w sądach od lat

Problem w tym jednak, że powiat nie zawsze może wyegzekwować obowiązek pełnienia dyżurów od aptek. Choć pojawiły się już w tym zakresie wyroki sądów administracyjnych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 19 kwietnia 2017 r., sygn. akt III SA/Łd 1/17 orzekł m.in., że podmiot prowadzący taką aptekę w godzinach określonych w rozkładzie uchwalonym przez radę powiatu nie jest pozbawiony możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, a jedynie dotykają go pewne ograniczenia w zakresie czasu funkcjonowania apteki. Nie jest to więc naruszenie swobody działalności gospodarczej. 

Sądy podawały ponadto, że dyżury aptek należy traktować jako realizację ustawowego obowiązku zapewnienia dostępności usług farmaceutycznych w tych porach dnia oraz w dni wolne od pracy.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz