Dyżury aptek: projekt zmian poznamy w połowie roku

27 Kwietnia 2021, 13:39 apteka farmaceuta leki

W połowie roku resort zdrowia przedstawi swój projekt zmian w Prawie farmaceutycznym dotyczący całodobowych dyżurów aptek - zapowiada wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Obecnie resort analizuje różne warianty uregulowania tej kwestii.

M. Miłkowski w ubiegłym tygodniu odpowiedział na dwie interpelacje: posła Piotra Saka o ewentualną nowelizację art. 94 Prawa farmaceutycznego oraz posła Jana Szopińskiego ws. braku dostatecznych uregulowań prawnych dotyczących funkcjonowania aptek w godzinach nocnych oraz w dni wolne od pracy.

Wiceminister przyznał w odpowiedzi, że resort od dłuższego czasu bierze pod uwagę nowelizację art. 94 ustawy Prawo farmaceutyczne, jednak "priorytety legislacyjne Ministra Zdrowia, w tym przede wszystkim związane z obecnym stanem epidemii, nie pozwoliły dotychczas na finalizację działań w tym względzie".

Z kolei w drugiej odpowiedzi przyznał, że po wymuszonej pandemią przerwie nad nowym uregulowaniem dyżurów aptek, Ministerstwo Zdrowia wróciło do analiz tego tematu. M.Miłkowski poinformował, że resort planuje przedstawić swój projekt w tym zakresie już w połowie 2021 roku.

Wiceminister podkreślił, że "zasadniczym źródłem braku woli po stronie niektórych podmiotów prowadzących apteki ogólnodostępne do sprawowania dyżurów nocnych i świątecznych przez prowadzone przez siebie apteki (a często również po stronie personelu aptek) jest to, że działalność ta nie jest opłacalna w stopniu jaki satysfakcjonowałby ww. podmioty(...)".

W związku z tym - jak odpowiedział M. Miłkowski - "(...)do wyobrażenia jest (nie przesądzając czy takie, czy inne rozwiązania są przedmiotem analiz i będą przedmiotem ew. dalszych prac) jest możliwość określenia jakiegoś trybu finansowania czy dodatkowego dofinansowywania prowadzenia dyżurów".

Dodał, że do resortu zgłaszane są “oczekiwania, czy wręcz żądania finansowania tych dyżurów” (np. ze środków NFZ)". Według wiceministra, takie rozwiązanie prawdopodobnie pozwoliłoby wyeliminować przypadki nieprowadzenia dyżurów. "Finansowanie dyżurów spowodowałoby bowiem, że aptek chcących prowadzić dyżury, byłoby zapewne dużo więcej niż obecnie" – uważa wiceminister.

M. Miłkowski zaznaczył, że obecnie w prowadzonych w resorcie analizach brane pod uwagę różne warianty uregulowania dyżurów aptecznych, m.in. możliwość częściowego ich sfinansowania ze środków z budżetu państwa.

Kwestia zmian przepisów dot. dyżurów aptek była też ostatnio tematem spotkania Komisji Wspólnej rządu i samorządu terytorialnego. Nie będzie całodobowych aptek 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz