Siatka płac: związek lekarzy nie zgadza się z "obniżką" pensji

29 Kwietnia 2021, 11:01 pieniądze

"Kara w nagrodę za ofiarną walkę" -  tak Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy ocenia propozycję dotyczącą siatki płac minimalnych w ochronie zdrowia. Według związku, zaproponowany dla lekarzy specjalistów współczynnik na poziomie 1,31 faktycznie spowoduje obniżkę gwarantowanej pensji zasadniczej dla lekarzy specjalistów, co w obliczu ich walki z epidemią tym bardziej nie powinno mieć miejsca.

Wydawać by się mogło, że ws. siatki płac doszło do pewnego kompromisu. Jednak z propozycji MZ wypracowanej w ramach prac Zespołu Trójstronnego ds. ochrony zdrowia nie są zadowolone środowiska lekarzy, a także pielęgniarek. Związek pielęgniarek ze swoimi postulatami zwrócił się do Prezydenta RP, a kwestia nowej siatki płac była obok powikłań pocovidowych jednym z tematów środowego posiedzenia Rady ds. Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP. Rada ds. ochrony zdrowia o powikłaniach po COVID-19

Także środowisko lekarzy dąży do zmian w proponowanej siatce płac. 

OZZL w oświadczeniu przesłanym ministrowi zdrowia oraz premierowi mówi o "karaniu" lekarzy. Związek wyraził wdzięczność i uznanie dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia, którzy w ostatnim roku poświęcali swój czas, siły, niekiedy zdrowie, a nawet życie w walce z epidemią koronawirusa SARS CoV 2 i jej zdrowotnymi skutkami.

Jak podkreśla OZZL, wśród tych pracowników istotną część stanowili lekarze, zatrudnieni w publicznych szpitalach,  a "najczęściej byli oni najważniejszym i decydującym o powodzeniu elementem „wojny z koronawirusem”. Związek zaznaczył, że docenia fakt, że Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło na okres tej „wojny” specjalne dodatki do wynagrodzeń tych lekarzy i innych pracowników medycznych jako wyraz rekompensatę za nadzwyczajne zagrożenie zakażeniem.

"Tym bardziej nie możemy zrozumieć, że jednocześnie Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt ustawy, która – na okres po epidemii i na stałe - OBNIŻA TYM LEKARZOM gwarantowane pensje zasadnicze (relatywnie - w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce)" - alarmuje związek.

Według niego, takie skutki przynosi projekt nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych przygotowywany w ramach Zespołu Trójstronnego ds. ochrony zdrowia.

OZZL przypomina, że nowelizacja ta ustala dla lekarzy specjalistów „współczynnik pracy” (określający relację między ich pensją zasadniczą a przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce za rok ubiegły) w wysokości 1,31.

"Tymczasem - lekarze ze specjalizacją, pracujący w szpitalach publicznych, właśnie ci lekarze, którzy w ostatnim roku byli „na pierwszej linii frontu” w wojnie z koronawirusem, w roku 2018, na mocy odpowiedniej ustawy, otrzymali podwyżkę swoich pensji zasadniczych (finansowaną z budżetu państwa) do kwoty 6750 PLN, co stanowiło 1,6 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce za rok ubiegły czyli 2017. Uchwalenie planowanej przez MZ nowelizacji spowoduje zatem faktyczne obniżenie pensji lekarzy szpitalnych w relacji do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce o ponad 20 proc.!" - argumentuje związek.

W jego ocenie, "to niespotykana dotąd nigdzie na świecie forma docenienia i podziękowania dla pracowników - przez karanie ich obniżką pensji". Według OZZL, to "zupełnie irracjonalna decyzja".

Związek wyraził nadzieję, że minister zdrowia zmieni swoją decyzję w tym zakresie, a nowelizacja ust. o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia przyniesie podwyższenie współczynnika pracy dla lekarzy specjalistów powyżej dotychczasowego.

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz