Siatka płac: projekt nowelizacji w połowie maja trafi do Sejmu

29 Kwietnia 2021, 15:12 kasa pieniądze

W połowie maja ma być skierowana do Sejmu nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia. Projekt przewiduje nowe współczynniki korygujące dla różnych zawodów medycznych, ale również personelu niemedycznego. 

Jak informowała po czwartkowym posiedzeniu Zespołu Trójstonnego ds. ochrony zdrowia przewodnicząca Sekretariatu  Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność" Maria Ochman,  w połowie maja ma być skierowana do Sejmu nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia, gdzie przewidziane są istotne podwyżki dla personelu niemedycznego.

- Mam nadzieję że będzie szybko procedowana – dodała.

Przypomnijmy, że wynagrodzenia wyliczane w oparciu o nowe współczynniki miałyby obowiązywać już od lipca.

Według niej, informacja ministra zdrowia z tego samego posiedzenia o przyznaniu pracownikom niemedycznym jednorazowej premii w wysokości 5 tys. zł za pracę przy COVID-19, to "jest jakiś pierwszy etap wzrostu wynagrodzeń". 

Jak podkreśla nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu będzie oznaczała znaczny wzrost dla przedstawicieli niektórych zawodów, a w niektórych zawodach będzie to nawet 1300-1400 zł.

Resort zdrowia poinformował Politykę Zdrowotną, że przedstawił informację o stanie prac nad projektem nowelizacji ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia.

"20 kwietnia 2021 r. Ministerstwo Zdrowia wystąpiło o wpis projektu do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z równoległym wnioskiem o zastosowanie trybu odrębnego postępowania z projektem. W zgłoszeniu do KPRM wskazano jako preferowany termin rozpatrywania projektu w parlamencie 29. posiedzenie Sejmu w dniach 19-20 maja 2021 r." - poinformowało naszą redakcję biuro prasowe MZ.

Jedocześnie MZ zastrzega, że z uwagi na możliwy kalendarz procedowania ustawy przez Parlament do projektu wprowadzono niezbędną zmianę w stosunku do wersji przekazanej Zespołowi: termin na zawarcie porozumienia w podmiocie / wydania zarządzenia został odniesiony do daty wejścia ustawy w życie.

Ponadto MZ zadeklarowało, że jeżeli projekt będzie jeszcze podlegał zmianom na etapie prac rządowych (np. w związku z uwagami, które może jeszcze wnieść Ministerstwo Finansów w zakresie finansowania skutków regulacji), to jego zaktualizowana wersja będzie przesłana do Zespołu przed skierowaniem projektu do Sejmu RP oraz w razie potrzeby zostanie zorganizowane posiedzenie Prezydium na ten temat.

Ustalono także zorganizowanie posiedzenia Zespołu niezwłocznie po przedstawieniu przez Prezesa Rady Ministrów projektu Nowego Ładu.

Zespół na początku czerwca ma z kolei zająć się tematem struktury grup zawodowych w załączniku do ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Ponadto Zespół ma debatować na temat planów dotyczących restrukturyzacji szpitali. Projekt w tym zakresie, który przygotowywał specjalny zespół w MZ, trafił już do kierownictwa resortu zdrowia. Na razie nie są znane szczegóły tych propozycji. Restrukturyzacja szpitali: analiza zespołu w kierownictwie MZ

Z kolei zgłaszane przez partnerów społecznych tematy dotyczące spraw związanych z COVID-19, w tym funkcjonowania podmiotów w sytuacji epidemii będą przedmiotem prac doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS. 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz