Ust. o medycynie laboratoryjnej: diagności chcą wznowienia prac

30 Kwietnia 2021, 16:09 Laboratorium

W związku z brakiem postępów w procedowaniu projektu ustawy o medycynie laboratoryjnej Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych apeluje do Ministerstwa Zdrowia o natychmiastowe wznowienie prac legislacyjnych.

Rada w przyjętym w tej sprawie stanowisku podkreśla, że jak najszybsze uchwalenie ustawy o medycynie laboratoryjnej jest niezbędne dla zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania systemu medycyny laboratoryjnej w Polsce.

KRDL przypomina, że w sierpniu 2020 r. przekazała Ministerstwu Zdrowia 150 uwag do projektu i do dziś nie otrzymała, mimo licznych zapytań, informacji o postępie prac i terminie skierowania projektu do parlamentu.

"Sytuacja ta stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa i pozbawia diagnostów laboratoryjnych prawnych uregulowań niezbędnych do prawidłowego wykonywania zawodu" - alarmują diagności.

Jak informuje KRDL, resort zdrowia tłumaczy, że prace przedłużają się ze względu na pandemię koronawirusa.

- Rozumiemy wpływ epidemii na wszystkie aspekty życia społecznego, w tym na proces legislacyjny, jednak epidemia unaoczniła jak wiele obszarów z zakresu medycyny laboratoryjnej wymaga pilnego uregulowania prawnego - powiedziała prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Alina Niewiadomska.

- Niedługo minie rok od zgłoszenia Ministrowi Zdrowia przez Krajową Radę 150 poprawek do projektu ustawy o medycynie laboratoryjnej, tymczasem projekt nadal nie został skierowany do parlamentu. Istnieje potrzeba kompleksowego uregulowania m.in. takich kwestii jak: zasady wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej, wzmocnienie i ujednolicenie zasad nadzoru nad medycznymi laboratoriami diagnostycznymi, kształcenie diagnostów laboratoryjnych, czy wprowadzenie kompleksowych norm zatrudnienia w laboratoriach – dodała A. Niewiadomska.

Według niej, "luki w obecnym stanie prawnym pozwalają na funkcjonowanie patologii, gdyż dotychczasowe rozwiązania nie przystają do wymogów obecnego systemu ochrony zdrowia, który przez 20 lat obowiązywania ustawy o diagnostyce laboratoryjnej gruntownie się zmienił".

- Dla dobra pacjentów oczekujemy pilnego uchwalenia dobrej ustawy o medycynie laboratoryjnej – wskazuje A.Niewiadomska.

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz