KPO. Jakie wsparcie dla sektora leków i wyrobów medycznych?

30 Kwietnia 2021, 16:38 lek produkcja leków remdesivir gilead leki

Sprawne funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności, dostępności oraz jakości świadczeń zdrowotnych poprzez rozwój badań naukowych oraz rozwój sektora leków i wyrobów medycznych - przewiduje przyjęty przez rząd projekt Krajowego Planu Odbudowy. 

Jak wynika z projektu Krajowego Planu Odbudowy jednym z elementów w ramach filaru poprawy jakości ochrony zdrowia i lepszego reagowania na zagrożenia epidemiczne jest m.in. wzmocnienie sektora producentów leków i wyrobów medycznych. Na ten cel z funduszu KPO przeznaczonych ma być 300 mln euro. 

Uczestnicy rynku farmaceutycznego będą mogli ubiegać się o dofinansowanie w celu:

  • tworzenia nowej infrastruktury do produkcji API, leków generycznych i biopodobnych i wyrobów medycznych;
  • inwestycji w istniejącą infrastrukturę w celu zwiększenia i modernizacji ich zdolności produkcyjnych lub poprawy produktywności i elastyczności, w zakresie API, leków generycznych i biopodobnych i wyrobów medycznych.
  • prowadzenia projektów B+R w obszarze API i produktów pośrednich oraz granulatów i premiksów stosowanych do bezpośredniej kompresji i/lub konfekcjonowania oraz leków generycznych.

W ramach działania wspierane będą projekty badawczo-rozwojowe zmierzające do opracowania nowych technologii w zakresie nowych dróg syntezy, nowych wskazań terapeutycznych, nowoczesnych formulacji, oraz nowych formy podania i składu.

Pierwsze konkursy na ten cel mają zostać uruchomione w drugiej połowie 2023 r.

Rząd w ramach tej części KPO z funduszy unijnych wesprze: 10 projektów B+R w obszarze API, produktów pośrednich  takich jak granulaty i premiksy stosowane do bezpośredniej kompresji i/lub konfekcjonowania i leków generycznych, a także nie mniej niż 7 projektów budowy/rozbudowy infrastruktury do produkcji API, leków (generycznych i biopodobnych) i wyrobów medycznych

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz