Krajowy Plan Odbudowy. Ile na zdrowie?

30 Kwietnia 2021, 16:59 pieniądze

Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia to jeden z pięciu filarów Krajowego Planu Odbudowy. Jednak na ten cel zagospodarowano najmniejszą pulę pieniędzy ze wszystkich planowanych wydatków w wysokości 35,970 mld euro. 

Na realizację celów przyjętych w KPO do sierpnia 2026 r. planuje się wydatkowanie całej dostępnej dla Polski w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) sumy środków bezzwrotnych w wysokości 23,858 mld euro. Z części pożyczkowej Polska będzie wnioskowała w momencie składania KPO do KE o 12,112 mld euro. Łącznie w ramach KPO zaplanowano wydatkowanie 35,970 mld euro.

W układzie pięciu proponowanych komponentów KPO zieloną energię i zmniejszenie energochłonności – 5,7 mld euro z części grantowej i 8,6 mld euro z części pożyczkowej (łącznie 14,3 mld euro) oraz komponent zieloną, inteligentną mobilność – 6,8 mld euro z części grantowej i 0,7 mld z części pożyczkowej (łącznie 7,5 mld euro). Łącznie stanowią one 60,7% całości środków planowanych do wydatkowania w ramach KPO. 

Na realizację innych elementów przeznaczono kolejno:

  • Odporność i konkurencyjność gospodarki – 4,5 mld euro z części grantowej i 245 mln euro z części pożyczkowej (łącznie 4,7 mld euro) - 13,1%
  • Transformacja Cyfrowa – 2,797 mld euro z części grantowej i 2,100 mld euro z części pożyczkowej (łącznie 4,897 mld euro)-  13,6% 

Najmniejszy udział w planowanych wydatkach w ramach KPO przewidziano na komponent efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia. Na ten cel przeznaczono  4,1 mld euro z części grantowej i 450 mln euro z części pożyczkowej (łącznie 4,5 mld euro), co stanowi 12,6% wszystkich planowanych wydatków w ramach KPO.

 
W ramach wydatków w zakresie polityki zdrowotnej finansowanych z KPO planowana jest inwestycja w:
  • Rozwój i modernizację infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych
  • Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia
  • Modernizację i doposażenie obiektów dydaktycznych w związku ze zwiększeniem limitów przyjęć na studia medyczne
  • Utworzenie specjalistycznych centrów badawczych i analitycznych na potrzeby nauk medycznych
  • Rozwój i modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym
  • Rozwój potencjału sektora leków i wyrobów medycznych – inwestycje związane z produkcją w Polsce API
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz