RPO: dostępu do usług nie można ograniczyć tylko dla zaszczepionych

04 Maja 2021, 15:12 szczepienie

Dostępu do usług nie można by ograniczyć tylko do osób zaszczepionych - podkreśla Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar w liście do wicepremiera Jarosława Gowina. Według RPO, ludzie obawiają się, że dostęp do usług po "odmrożeniu” gospodarki mógłby zostać ograniczony do zaszczepionych przeciw COVID-19.

Jak podkreśla RPO, takie ograniczenie mogłoby dyskryminować osoby, które nie zaszczepiły się z różnych względów.

"Kryterium ewentualnych ograniczeń może być co najwyżej zagrożenie dla zdrowia publicznego powodowane przez daną osobę
Szczepienia nie są zaś obowiązkowe, nadal ograniczona jest ich dostępność, a część osób nie będzie mogła się zaszczepić ze względów zdrowotnych" - argumentuje Rzecznik.

Przypomina, że media opisały wypowiedź Jarosława Gowina, wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologio, o tym że po majowym "długim weekendzie" trzeba rozpocząć obliczone na szeroką skalę odmrażanie gospodarki - tak, aby zaszczepieni już w maju mieli możliwość korzystania z niedostępnych obecnie usług, np. turystycznych, gastronomicznych i fitness.

"Zapowiedzi takie budzą poważne obawy obywateli" - wynika ze skarg kierowanych do biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Dlatego Adam Bodnar wystąpił w tej sprawie do J.Gowina.

O ile Rzecznik wyraził satysfakcję z zapowiedzi „otwierania” gospodarki, to jednocześnie wskazał na niepokojące sugestie, jakoby dostęp do usług ograniczony miałby zostać wyłącznie do osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. "Przyjęcie tego rodzaju rozwiązania mogłoby mieć charakter dyskryminujący osoby, które z różnych względów nie zaszczepiły się" - uważa RPO i przypomina, że szczepienie to nie zostało uznane za obowiązkowe, nadal ograniczona jest jego dostępność, a ponadto znajdą się osoby, które nie będą mogły się zaszczepić ze względów zdrowotnych.

RPO podkreślił, że na konieczność zagwarantowania równego traktowania osób niezaszczepionych zwróciło uwagę Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy w rezolucji z 27 stycznia 2021 r. "Znaczenie niedyskryminacji osób niezaszczepionych w kontekście szczepień przeciwko COVID-19 podkreślane jest także w pracach nad rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w celu ułatwienia swobodnego przepływu w czasie pandemii COVID-19 (tzw. zielone zaświadczenie cyfrowe)" - przypomniał.

W ocenie RPO – o ile wprowadzenie ograniczeń w dostępie do usług będzie niezbędne ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne - to samoistnym kryterium tego ograniczenia nie może być zaszczepienie przeciwko COVID-19. Według A. Bodnara, kryterium takim może być co najwyżej zagrożenie dla zdrowia publicznego powodowane przez daną osobę.

"Biorąc pod uwagę, że za równie „bezpieczne”, co osoby zaszczepione uznaje się osoby, które przeszły koronawirusa oraz osoby z niedawno zrobionym testem, realizacja zasady równego traktowania wymaga, aby przynajmniej te grupy miały zapewniony dostęp do usług na równi z zaszczepionymi" - uważa RPO.

Do tematu obowiązkowych szczepień i ewentualnych przywilejów dla zaszczepionych odniósł się we wtorek rano pełnomocnik rządu ds. szczepień p/COVID-19 minister Michał Dworczyk. - Na razie nie słyszałem dyskusji o tym, żeby szczepienia przeciw COVID-19 miały być obowiązkowe - oświadczył.

Odnosząc się do pytania o ewentualne przywileje dla zaszczepionych podkreślił, że "najlepszą zachętą jest to, że dzięki szczepieniu mamy bardzo dużą szansę uniknąć zachorowania, a nawet jeżeli by do niego doszło, to mamy szansę przejść chorobę w sposób łagodny, a wiemy, jak dramatycznie potrafi się kończyć COVID".

- W tej chwili istnieją pewne konsekwencje dla osób, które się zaszczepiły, np. jeśli chodzi o kontakt z osobami chorymi, nie są tacy ludzie objęci kwarantanną - przypomniał. - Natomiast w tej chwili nie ma konkretnej oferty, konkretnej propozycji stworzenia jakiegoś katalogu dodatkowych zachęt - dodał.

Zapowiedział też, że w maju ruszy kampania profrekwencyjna, zachęcająca do szczepień przeciw COVID-19.

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz