NFZ zmniejsza szpitalom finansowanie za onkologię

04 Maja 2021, 16:44 kasa pieniądze

Stawki za świadczenia onkologiczne dla szpitali w sieci już nie będą mnożone przez współczynnik korygujący 1,2 przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Mniejsze finansowanie ma obowiązywać już przy rozliczaniu świadczeń wykonywanych w kwietniu. Fundusz przy okazji wprowadzania nowego produktu jak kompleksowa opieka onkologiczna w raku jelita grubego, zlikwidował w znowelizowanym zarządzeniu dotychczas obowiązujący 20 proc. dodatek za niektóre inne realizowane przez szpitale w sieci świadczenia onkologiczne.

Chodzi o zarządzenie nr 80/2021/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Zarządzenie opublikowano w piątek popołudniu.

Jak wyjaśnia NFZ, niniejszym zarządzeniem wprowadzono zmiany w zarządzeniu Nr 56/2021/DSOZ Prezesa NFZ z 31 marca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

"W celu umożliwienia funkcjonowania nowego modelu opieki w systemie opieki zdrowotnej, do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej wprowadzono nowy zakres: Kompleksowa opieka onkologiczna nad pacjentem z nowotworem jelita grubego (KON-JG). Pozwoli to na sfinansowanie wielokierunkowej, zintegrowanej opieki nad osobami z nowotworem jelita grubego, zgodnie ze wskazaniami medycznymi oraz indywidualnymi preferencjami pacjentów, które dotychczas było finansowane w ramach odrębnych umów w poszczególnych rodzajach świadczeń"- wyjaśnia Fundusz.

Jak precyzuje, w związku z powyższym, w nowelizowanym zarządzeniu dodano w § 14 ust.1 oraz w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia nowy zakres świadczeń: kompleksową opiekę onkologiczną nad pacjentem z nowotworem jelita grubego (KON-JG). Ponadto uszczegółowiono przepis w § 15 ust. 5 oraz załącznik nr 6a do zarządzenia o nowy zakres świadczeń.

 

Bez współczynnika korygującego

Jednocześnie NFZ poinformował, że "w związku z opublikowanym obwieszczeniem Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 17 lutego 2021 r. uchylono w zakresie § 15 - ust. 1"  i wyjaśnił, że zmiana ta jest związana z "wprowadzeniem taryfy świadczeń gwarantowanych obejmujących leczenie chorób nowotworowych skutkiem czego niezasadne staje się zastosowanie współczynnika korygującego 1,2 wobec zwiększenia wyceny przedmiotowych świadczeń". Zapisy te mają zastosowanie do świadczeń udzielanych od 1 kwietnia br.

Przypomnijmy, że współczynnik korygujący za świadczenia onkologiczne m.in. chemioterapię czy teleradioterapię wprowadzono przy tworzeniu sieci szpitali. Obowiązywał on od października 2017 r.

Minister zdrowia Adam Niedzielski na początku roku zapowiadał wyższe taryfy w onkologii A. Niedzielski: od kwietnia wzrost taryf w onkologii. Chodziło  o nowe taryfy wyliczone przez AOTMiT. W lutym Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przedstawiła propozycje nowych stawek w tym obszarze AOTMiT opublikował nowe taryfy z obszaru leczenia nowotworów

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz