Brexit nie przekreślił koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

04 Maja 2021, 16:50 brexit unia europejska

Obywatele Polski i obywatele Wielkiej Brytanii będą mogli korzystać z systemu opieki zdrowotnej w Polsce i na Wyspach na zasadach obowiązujących przed brexit. Emerytom pobierającym brytyjską emeryturę zaś zostaną zwrócone składki zdrowotne. 

Do konsultacji społecznych wpłyną projekt noweli ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz prawa farmaceutycznego. Zaproponowane przez ministra zdrowia przepisy mają na celu dostosować polski porządek prawny do sytuacji jaka zaistniała po wyjściu z Unii Europejskiej Wielkiej Brytanii. 

Zostaje po staremu

Dlatego do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej rząd proponuje dodać zapisy, zgodnie z którymi za ubezpieczonych na terenie Polski będą uważani nie tylko obywatele Unii Europejskiej czy Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ale także obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Ponadto za ubezpieczonych mają być uznawani także studenci, doktoranci czy członkowie zakonów, członkowie rodzin ubezpieczonych posiadający obywatelstwo UE, kraju EFTA czy Zjednoczonego Królestwa. 

Poza tym, zaproponowane przez rząd przepisy, mają uregulować jeszcze jeden aspekt i zlikwidować lukę. Otóż umożliwią objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym cudzoziemców niemających obywatelstwa żadnego z państw UE lub EFTA lub Zjednoczonego Królestwa ani miejsca zamieszkania na terytorium tych państw, a jednocześnie spełniających warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym. Chodzi tu o osoby, które obecnie nie mogą być zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego, z uwagi na nieposiadanie żadnego ze statusów pobytowych.To głównie cudzoziemcy, którzy mogliby podejmować u nas legalne zatrudnienie, wiążące się z obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, mimo nieposiadania zezwolenia na pobyt lub wizy w celu wykonywania prac.

Znikną podwójne składki

W praktyce jeśli nowela ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej wejdzie w życie, zapewni korzystanie np. z karty EKUZ obywatelom Polski wyjeżdżającym nawet turystycznie do Wielkiej Brytanii czy Brytyjczykom przyjeżdżającym do Polski, na zasadach obowiązujących przed brexit. Czyli koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego będzie zachowana. Wynika to z faktu, że od 1 stycznia 2021 r., obowiązuje protokół w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego do Umowy o Handlu i Współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony. 

Projektowana ustawa ma uregulować jeszcze jedną kwestię. Otóż osobom pobierającycm emerytury ze Zjednoczonego Królestwa a mieszkającym w Polsce będą zwrócone składki zdrowotne jakie ci obywatele opłacali w Polsce od stycznia 2021. Chodzi o to, że banki zgłaszały te osoby do ubezpieczenia zdrowotnego, choć i tak ta grupa emerytów płaciła składki na wyspach. Było to więc podwójne oskładkowanie. 

Co więcej, rząd chce też znowelizować prawo farmaceutyczne i dopuścić do obrotu na terenie Polski szczepionki przeciwko COVID-19 z ulotkami zapisanymi w innym języku niż polski.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz