Reforma szpitalnictwa ujęta w Krajowym Planie Odbudowy

05 Maja 2021, 11:57 szpital

Wsparcie infrastrukturalne ze środków unijnych, będzie jedynie wsparciem przy procesie reorganizacji sektora szpitalnictwa - wynika z Krajowego Planu Odbudowy.

Dokumenty związane z Krajowym Planem Odbudowy zostały oficjalnie złożone w Komisji Europejskiej.

Dokument liczy niemal 500 stron i składa się z pięciu komponentów. Jednym z nich jest komponent "efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia" podzielony na dwie części; grantową wartą ponad 4,09 mld euro oraz pożyczkową o wartości 450 mln euro.
Pożyczki dla reorganizowanych szpitali

W części pożyczkowej komponentu zdrowotnego Krajowego Planu Odbudowy, autorzy dokumentu wskazują na potrzebę restrukturyzacji sektora szpitalnictwa i reorganizacji podmiotów leczniczych.

Reforma i restrukturyzacja sektora szpitalnictwa w Polsce – reforma będzie ustanowiona w ustawie i obejmuje całościowe podejście do restrukturyzacji w połączeniu ze wzmocnieniem i scentralizowaniem nadzoru nad szpitalami. - czytamy.

Zgodnie z dokumentem, ma to usprawnić zarządzanie i pozwolić na lepsze wdrożenie skutecznych mechanizmów restrukturyzacyjnych poprawiających rentowność szpitali i ich stabilność finansową.

Jak dokładnie ma przebiegać reforma szpitalnictwa i jakich szpitali ma dotyczyć oraz czy będzie ona ważyć o przyznawanych środkach dla placówek? Tego dokument już nie precyzuje. Znane są jednak cele reformy:

  • Koncentracja leczenia wysokospecjalistycznego oraz zwiększenie dostępności udzielanych świadczeń;
  • Zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych obywateli zgodnie z mapą potrzeb zdrowotnych i planami transformacji;
  • Utworzenie scentralizowanego system nadzoru poprzez powołanie Agencji Rozwoju Szpitali
  • Wdrożenie skutecznych mechanizmów restrukturyzacyjnych poprawiających rentowność szpitali i ich stabilność finansową;
  • Oddłużenie (częściowe) przejmowanych szpitali;
  • Inwestycje: skoordynowane działania ukierunkowane na wzmocnienie potencjału reorganizowanych szpitali;
  • Uporządkowanie struktury świadczeniodawców oraz wprowadzenie mechanizmów stymulujących integrację i koordynację świadczeń szpitalnych;
  • Interwencje obejmujące wszystkie podmioty np. wymiana sprzętu, zakupy wspólne; stworzenie Centrum Usług dla szpitali;
  • Efektywniejsze wykorzystanie dostępnych zasobów kadrowych (koncentracja); Wzmocnienie kadry zarządzającej i popularyzacja nowoczesnych systemów, narzędzi i metod zarządzania w ochronie zdrowia, certyfikacja umiejętności kadry zarządzającej, a także budowa potencjału kadrowego korpusu restrukturyzacyjnego.

Kierunek reform

Kierunek reform jest jasny i jak wynika z celów planowanych zmian jest to centralizacja zarządzania systemem szpitalnictwa. 

Przypomnijmy, że z informacji, które pojawiły się dotychczas wynika, że Ministerstwo Zdrowia planowało dotychczas trzy warianty centralizacji: przekazanie całości szpitali pod nadzór MZ, model mieszany (szpitale pod nadzorem marszałków województw) i połączony z restrukturyzacją długu.

Ostatnie wypowiedzi ministra zdrowia wskazują, że resort po analizie koncepcji reform, skłania się ku opcji częściowego nadzoru nad szpitalami powiatowymi. Placówki dalej pozostałyby w zarządzaniu samorządów, ale rząd mógłby wprowadzić do nich w każdej chwili komisarzy do objęcia kontroli nad placówkami. 

O przejściu pod nadzór centralny ma decydować ma kilka parametrów, m.in. wynik finansowy, jakość leczenia (np. przeżywalność po zabiegach, powroty do szpitala) czy ocena pacjentów.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz