Szczepienia w aptekach. Jakie intencje autora przepisu?

05 Maja 2021, 14:33 Apteka

Zapis dopuszczający szczepienia w aptekach ogólnodostępnych, który znalazła się w poprawkach do nowelizacji tzw. ustawy covidowej wzbudził wątpliwości biura prawnego Senatu. Według niego, zapis jest na tyle ogólny, że nie do końca wiadomo, co było intencją jego autorów: czy możliwość wykonywania w aptekach szczepień przeciw COVID, czy wszystkich szczepień.

W środę ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw rozpatrywała senacka komisja nauki, edukacji i sportu. Ustawa bowiem przewiduje zwiększenie limitu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i zapewnienia jednostkom samorządu terytorialnego dodatkowych środków finansowych (187 mln zł) na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, którzy prowadziliby dodatkowe zajęcia wspomagające dla uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej.

Jednak jak uzasadniał wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski, do ustawy podczas prac w Sejmie, posiedzeń komisji i posiedzenia Sejmu w połowie kwietnia wprowadzono poprawki. Poprawka ta była zgłoszona podczas drugiego czytania w Sejmie przez posłów PiS.

Jednak z nich przewiduje możliwość wykonywania szczepień ochronnych w aptekach.

Jak mówiła przedstawicielka biura legislacyjnego Senatu, która zgłosiła uwagi do zapisów ustawy, przepis ten stanowi, że szczepienia ochronne będą mogły być przeprowadzane w aptekach ogólnodostępnych, które spełniają wymagania określone w aktach wykonawczych wydanych na podstawie przepisów Prawa farmaceutycznego.

Chodzi o zapis, że w ustawie Prawo farmaceutyczne po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu: „8a. W aptekach ogólnodostępnych, spełniających wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 97 ust. 5 i art. 98 ust. 5, mogą być przeprowadzane szczepienia ochronne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.”

Przedstawicielka biura legislacyjnego Senatu zwróciła uwagę, że tak sformułowana treść artykułu sugeruje, że wszystkie szczepienia ochronne będą mogły być wykonywane w aptekach ogólnodostępnych, a nie tylko te przeciwko COVID-19. - I tu pytanie o intencje autorów tego przedłożenia - zaznaczyła.

Także senator Bogdan Zdrojewski ocenił, że obecny zapis sugeruje, iż w aptekach będą prowadzone różnego rodzaju szczepienia; i te obowiązkowe, i szczepienia dodatkowe. 

Komisja nauki, edukacji i sportu przyjęła ustawę bez poprawek, a wcześniej uznała, że skupi się na wątku dotyczącym edukacji, zaś poprawką ws. szczepień w aptekach ma zająć się senacka komisja zdrowia. Rozpatrzenie tej ustawy na posiedzeniu senackiej komisji zdrowia zaplanowano na 11 maja br.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz