Zarządzenia NFZ powodują paraliż rozliczeniowy?

05 Maja 2021, 16:14 Senior w szpitalu

Zarządzenia Prezesa NFZ skutkują paraliżem rozliczeniowym i obniżeniem wydatków na leczenie onkologiczne w Polsce - alarmują wspólnie w liście do ministra zdrowia Pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan, Business Centre Club oraz Polska Federacja Szpitali (PFSz). Chodzi o niedawno wydane zarządzenie znoszące od kwietnia współczynnik korygujący 1,2 przy rozliczaniu przez szpitale w sieci świadczeń onkologicznych.

Zarządzenie to oznacza, że szpitale otrzymają o 20 proc. mniej za świadczenia onkologiczne. Dotyczy to też świadczeń zrealizowanych przed ukazaniem się zarządzenia, bo wszystkich zrealizowanych po 1 kwietnia. NFZ zmniejsza szpitalom finansowanie za onkologię

W środę przedstawiciele pracodawców i szpitali wystosowali do ministra zdrowia list w tej sprawie. Jak przypominają, zarządzenia Prezesa NFZ nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego, ale mimo to przekładają się w niezwykle istotny sposób na funkcjonowanie sytemu opieki zdrowotnej i dostępność do świadczeń zdrowotnych.

Prawo działające wstecz?

Według nich, opublikowane przez NFZ Zarządzenie Nr 72/2021/DGL z dnia 21.04.2021 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia oraz Zarządzenie Nr 80/2021/DSOZ z dnia 30.04.2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia, "poza faktem, że narzucają zmiany od 1 kwietnia 2021 r. (w tym przypadku niestety prawo działa wstecz), to wywołują potężny chaos rozliczeniowy i organizacyjny w podmiotach leczniczych".

"Świadczeniodawcy zostali zobowiązani do usunięcia dotychczasowych sprawozdań dot. świadczeń z chemioterapii, korekty faktur i zwrotu środków finansowych, także z tytułu kosztów zastosowanych w trakcie chemioterapii leków. Dodatkowo odebrano świadczeniodawcom prawa do korzystania ze współczynnika korygującego 1,2, który obowiązywał od 2018 r. i był próbą rekompensaty strat generowanych przez podmioty lecznicze w związku z arbitralną decyzją obniżającą o 30% wycenę świadczeń w chemioterapii wprowadzoną od początku 2015 r. wraz z wejściem „pakietu onkologicznego”" - oceniają autorzy listu.

Według nich, "odebranie prawa do korzystania z tego współczynnika naraża podmioty lecznicze na wielomilionowe straty finansowe z tytułu realizacji leczenia onkologicznego".

Minister zdrowia nadzoruje NFZ

"Zapewne nie są to działania, które wpisują się w zapowiadane wsparcie chorych na nowotwory. Dzisiaj dodatkowo w sytuacji ogromnych potrzeb zdrowotnych, w tym onkologicznych, będących skutkami pandemii SARS-CoV-2, konieczne jest zupełnie inne potraktowanie świadczeniodawców" - podkreślono w liście do ministra zdrowia.

Jak przypominają jego autorzy, nadzór nad działalnością Narodowego Funduszu Zdrowia, stosując kryterium legalności, rzetelności i celowości, sprawuje Minister zdrowia, który bada decyzje podejmowane przez Prezesa Funduszu i stwierdza ewentualnie ich nieważność, w całości lub w części, w przypadku gdy naruszają one prawo lub prowadzą do niewłaściwego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

"Zwracamy się zatem do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o podjęcie stosownych działań mających na celu troskę o zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, rozwój polskiej onkologii i zapewnienie bezpieczeństwa finansowego świadczeniodawcom realizującym opiekę onkologiczną"- napisali na zakończenie przedstawiciele pracodawców i szpitali.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz