Szczepienia p/COVID także w więzieniach

05 Maja 2021, 16:06 Szczepienia

Wyjazdowe zespoły będą mogły szczepić także w zakładach karnych i aresztach śledczych, a także szpitalach psychiatrycznych -  przewiduje projekt noweli rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. metody zapobiegania COVID-19 skierowany w środę do ogłoszenia.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania COVID-19

 

Zakłada on rozszerzenie katalogu miejsc, w których wykonywane będą szczepienia przeciwko COVID-19, o miejsce pobytu osoby, która jest pozbawiona wolności, w jednostkach penitencjarnych, dla osób tam osadzonych albo przebywa w szpitalu psychiatrycznym.

"W związku z koniecznością podejmowania jak najszerszych i najskuteczniejszych działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz realizacją przyjętego przez Radę Ministrów Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 proponuje się zmianę przyczyniającą się do usprawnienia realizacji szczepień przeciwko COVID-19 w podmiotach, w których przebywa znaczna liczba osób uprawnionych do szczepień"- uzasadnia MZ.

Proponuje rozwiązanie, zgodnie z którym punkty szczepień powinny realizować, w uzgodnieniu ze wskazanymi w projektowanej regulacji podmiotami, szczepienia w postaci wyjazdowej. Ponadto wprowadza możliwość wykonywania szczepień w jednostkach penitencjarnych, dla osób tam osadzonych, które zostały uprawnione do szczepienia.

Według szacunków resortu zdrowia, populacja przebywająca w zakładach karnych i aresztach śledczych to około 70 tys. osób, a organizacja konwojów do punktów szczepień dla każdej osadzonej osoby jest "nieracjonalna i nieefektywna oraz wzbudzać może kontrowersje społeczne - dowożenie grup osadzonych do publicznych podmiotów leczniczych oraz konieczność udzielenia im świadczenia poza kolejnością, ze względów na obligatoryjność zapewnienia bezpieczeństwa społeczeństwu". Dodatkowo - jak uzasadnia MZ - mogłoby to też wpłynąć na wydolność służby konwojowej Służby Więziennej. 

Z kolei w szpitalach psychiatrycznych - jak podkreśla resort - istnieje możliwość zorganizowania szczepienia przez wyjazdowy zespół lub zakwalifikowania szpitala jako punktu szczepień ograniczonego do populacji pacjentów w nim przebywających. Tam liczba pacjentów wynosić może około 15-20 tys. osób.

Źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz