Leczenie uzależnień cyfrowych u dzieci. Będzie pilotaż

05 Maja 2021, 16:42 dzieci

Wprowadzenie pilotażowego programu leczenia dzieci i młodzieży nałogowo używających nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin przewiduje projekt rozporządzenia ministra zdrowia skierowany w środę do konsultacji 

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie pilotażowego programu leczenia dzieci i młodzieży nałogowo używających nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin 

Program "ma stanowić odpowiedź na potrzebę związaną z zagrożeniem wynikającym z częstego korzystania przez dzieci i młodzież z mediów cyfrowych za pośrednictwem narzędzi takich jak komputery, smartfony, tablety czy inne urządzenia elektroniczne". W uzasadnieniu MZ podkreśla, że zdaniem ekspertów zagrożenie to znacząco zwiększyło się w związku z epidemią SARS-CoV-2, m.in. w związku z koniecznością nauki w trybie zdalnym, ograniczeń dotyczących spotykania się, poruszania się oraz alternatywnych do mediów cyfrowych form spędzania wolnego czasu.

Jednocześnie MZ przypomina, że w Polsce nie ma obecnie poradni dedykowanych leczeniu pacjentów nałogowo używających nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin.

"W celu przygotowania właściwej terapii dla dzieci i młodzieży nałogowo używających nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin planowane jest przeprowadzenie programu pilotażowego. Jego celem będzie przetestowanie sposobów organizacji opieki dla tych pacjentów, w tym zapewnienie dedykowanych świadczeń zdrowotnych tej grupie świadczeniobiorców oraz ocena funkcjonowania zaproponowanego modelu" - podkreśla MZ.

Jak zapowiada, wyniki pilotażu zostaną wykorzystane do poprawy jakości i efektywności leczenia dzieci i młodzieży nałogowo używających nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin.

 

Coroczna ewaluacja

Pilotaż miałby się rozpocząć najwcześniej 1 lipca 2021 r. a zakończyć nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

W każdym roku trwania programu pilotażowego przygotowywana ma być szczegółowa ewaluacja umożliwiająca ocenę zaproponowanych rozwiązań i wprowadzanie ewentualnych modyfikacji w programie pilotażowym.

Realizatorzy programu pilotażowego wybrani by zaś byli w drodze konkursu na ogólnych zasadach wynikających z ustawy o świadczeniach zdrowotnych.

 

Kto za to zapłaci?

Jak przewiduje MZ, środki na realizację programu wyniosą nie więcej niż 20 mln zł w ciągu 24 miesięcy, w zależności od liczby placówek wyłonionych w naborach ogłoszonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Realizacja programu pilotażowego w 2021 będzie sfinansowana ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 i otrzyma je NFZ.

Z kolei realizacja pilotażu w kolejnych latach (2022-23) sfinansowana zostanie ze środków NFZ z rezerwy ogólnej i dokonania ewentualnych przesunięć w ramach planu finansowego z pozycji opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, bez konieczności uruchamiania funduszu zapasowego.

Źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz