GUS: ile zarabiali medycy w 2020 r.?

06 Maja 2021, 14:48 pieniądze
06 Maja 2021, 14:48

W sektorze ochrony zdrowia zarobki w 2020 r. były średnie, jednak z wyraźnym wzrostem - wynika z opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny raportu „Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 roku”. 

Według danych z raportu, w 2020 r. osób pracujących w sektorze „ochrona zdrowia i pomoc społeczna” (według klasyfikacji GUS- przyp. red.) nieznacznie ubyło. O ok. 0,3 proc. spadła bezwzględna liczba pracujących, zaś o ok. 0,8 proc. - liczba etatów przeliczeniowych.

Jeżeli chodzi o poziom wynagrodzeń, to przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w Polsce w 2020 r. wyniosło 5167,47 zł i w porównaniu z 2019 r. wzrosło o 5 proc. W sektorze publicznym przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 5900,60 zł, zaś w sektorze prywatnym – 5013,54 zł.

W 2020  r. w porównaniu do 2019  r. odnotowano wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto we wszystkich analizowanych sekcjach PKD. Największy wzrost nastąpił w sekcji edukacja - o 8,8 proc. Na drugim miejscu pod względem wzrostu znalazła się ochrona zdrowia i pomoc społeczna - o ok. 8,6 proc.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej w 2020 r. wyniosło 5371,73 zł. W sektorze publicznym było to dokładnie 5571,36zł, podczas gdy w prywatnym wyniosło ono średnio 4584,91 zł.

Źródło: GUS

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz