Wsparcie psychologiczne dla dzieci przyspiesza?

06 Maja 2021, 15:12

Przywracanie dostępności dotyczy wszystkich zakresów leczenia, ale dziś chcemy szczególnie skoncentrować się na psychiatrii dziecięcej. Zwiększamy liczbę zespołów opieki środowiskowej dla dzieci i młodzieży. Już dziś mamy ich ponad 260 - poinformował w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski.

- Reforma psychiatrii w kierunku modelu środowiskowego trwa. W tej chwili w kraju jest 260 zespołów środowiskowej opieki dla dzieci i młodzieży, a ma być ich ok. 380 - mówił w czwartek w Bydgoszczy szef resortu zdrowia Adam Niedzielski.

Jednocześnie podkreślił, że priorytetem systemu opieki zdrowotnej jest przywracanie dostępności, we wszystkich zakresach leczniczych. 

- Psychiatria dziecięca niestety jest też bardzo dotknięta covidem. (…) Reforma opieki psychiatrycznej nad dziećmi była zorganizowana i uruchomiona jeszcze przed pandemią. Pandemia zamroziła ten proces, teraz wracamy w sposób dynamiczny do tego, żeby zwiększać liczbę zespołów opieki środowiskowej – przekonywał A.Niedzielski.

Jak wyjaśniał, w poradniach tych można uzyskać wsparcie psychologiczne nie tylko dla dziecka, ale całej rodziny.

- Ten pierwszy poziom referencyjności, to są właśnie poradnie środowiskowe, gdzie można uzyskać opiekę psychologa. To są psychoterapie, to są zajęcia grupowe, ale bardzo ważnym elementem jest powiązanie tego zespołu z ośrodkiem szpitalnym, który ma być tym ostatnim, trzecim poziomem referencyjnym - powiedział.

Zwracał uwagę, że w tej chwili przed nami ciężka i trudna praca przywracania opieki zdrowotnej oraz nadganiania zaległości powstałych w wyniku pandemii, która - jak stwierdził - ograniczyła funkcjonowanie dzieci w grupie rówieśniczej. Dodatkowo resort pracuje nad zorganizowaniem poradni leczenia uzależnień cyfrowych u młodzieży. Projekt rozporządzenia trafił już do konsultacji.

- Budujemy taki kompleksowy model. Jest tak zaplanowany, by dzieci nie były stygmatyzowane wizytą szpitalną czy pobytem w ośrodku. W pierwszej kolejności można skorzystać z tego zespołu opieki środowiskowej - wyjaśniał A.Niedzielski.

 Zapewniał, że tam gdzie nie ma jeszcze zespołów opieki środowiskowej, oddziały NFZ organizują konkursy, aby takie zespoły wyłonić.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz