Wielu cudzoziemców leczy już Polaków

06 Maja 2021, 16:04 Lekarze i biurokracja

Prawie 200 medyków spoza Unii Europejskiej dostało już od ministra zdrowia zgody na pracę w polskich szpitalach. Nawet jeśli poszczególne izby lekarskie odmówią im przyznania prawa do wykonywania zawodu, minister zdrowia zezwala na pracę w placówkach medycznych. 

166 lekarzy spoza krajów Unii Europejskiej dostało w Polsce zgodę na wykonywanie zawodu bez wcześniejszej nostryfikacji dyplomu. Podobny los spotkał 5 pielęgniarek zza wschodniej granicy. 

Co ciekawe, nie wszystkim chętnym do pracy w Polsce minister zdrowia wydaje pozwolenia. Jak wynika bowiem z danych jakie przekazało Polityce Zdrowotnej Ministerstwo Zdrowia, od początku 2021 r. 379 lekarzy złożyło w Polsce wnioski o dopuszczenie do pracy. Takie wnioski złożyło też 131 pielęgniarek i położnych. Zwłaszcza tym ostatnim minister zdrowia wydał mało zgód. Poza tym na ośmiu ratowników, którzy składali wniosek o zgodę na pracę w Polsce, dostało ją 5. 

Minister zdrowia wyraża medykom spoza UE zgodę na pracę w Polsce w dwóch trybach. Dostają oni warunkowe prawo do wykonywania zawodu albo zgodę na określoną pracę w określonym miejscu i czasie. 

Dwa tryby zgód

W pierwszym z trybów zgodę dostało 135 lekarzy i dentystów, a w drugim - 136. Zaś pielęgniarki i położne uzyskały warunkowe prawo do wykonywania zawodu. 

Chodzi w nim o to, że zgodę na warunkowe wykonywanie zawodu może dostać lekarz posiadającym dyplom ukończenia studiów medycznych. Nie musi mieć jednak doświadczenia zawodowego,  a w polskim szpitalu, do którego trafi do pracy, musi ją wykonywać pod nadzorem opiekuna będącego lekarzem posiadającym specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty. Natomiast zgodę na pracę w określonym miejscu i czasie dostają medycy, mający co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe i posiadający zaświadczenie od podmiotu leczniczego, który go zatrudni. 

W obu przypadkach okręgowa izba lekarska powinna w ciągu siedmiu dni od złożenia decyzji ministra zdrowia i dokumentów, przyznać cudzoziemcowi prawo do wykonywania zawodu. Niemniej jednak jeśli odmówi, minister zdrowia wskazuje na stronie internetowej, że i tak medyk zza granicy ma prawo pracować w podmiocie leczniczym.

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie zaczyna wraz z końcem maja prowadzić szkolenia wdrażające do pracy medyków zza granicy

-Jest dużo pytań m.in. o to czym jest podległość służbowa, co to jest kontrakt itd. Do naszej izby dotychczas wpłynęło 20 wniosków o wydanie prawa wykonywania zawodu. Trzy odrzuciliśmy, gdyż były zupełnie niekompletne. Z tego co jednak wiem, lekarze odwołują się do Naczelnej Izby Lekarskiej- mówi Łukasz Jankowski, prezes warszawskiej izby lekarskiej. 

Ostatecznie decyduje minister

Nową, uproszczoną ścieżkę, umożliwiającą lekarzom spoza UE podejmować pracę w szpitalach bez wcześniejszej nostryfikacji dyplomu umożliwiła ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych. Przewiduje ona, że lekarze, pielęgniarki, położne i ratownicy medyczni spoza Unii Europejskiej mogą być przyjmowani do pracy na uproszczonych zasadach. Medycy spoza UE nie muszą potwierdzać żadnym certyfikatem znajomości języka polskiego. 

Niemniej jednak, sytuacja medyków spoza UE, którzy mają dostać w Polsce warunkowe prawo do wykonywania zawodu zasadach wprowadzonych przez ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych, jest taka, że po pewnym czasie oni także stają się członkami izb lekarskich. 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz