NFZ wycofuje się z obniżki wycen w onkologii

07 Maja 2021, 11:30 NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia chce cofnięcia decyzji dot. obniżki finansowania świadczeń onkologicznych.

W ubiegłym tygodniu Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował nowelę zarządzenia, która to znosiła współczynnik korygujący 1,2 przy rozliczaniu świadczeń onkologicznych wykonywanych już od kwietnia (wstecz).

Fundusz przy okazji wprowadzania nowego produktu jak kompleksowa opieka onkologiczna w raku jelita grubego, zlikwidował w znowelizowanym zarządzeniu dotychczas obowiązujący 20 proc. dodatek za niektóre inne realizowane przez szpitale w sieci świadczenia onkologiczne.

Zmianę oprotestowali m.in. wspólnie Pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan, Business Centre Club oraz Polska Federacja Szpitali. "Zarządzenia Prezesa NFZ skutkują paraliżem rozliczeniowym i obniżeniem wydatków na leczenie onkologiczne w Polsce" - wskazywali.

NFZ przywróci finansowanie sprzed zmiany?

W czwartek popołudniem Centrala NFZ skierowała do opiniowania projekt zarządzenia, który przywraca  możliwości realizacji świadczeń na zasadach obowiązujących do dnia 31 marca 2021 r.,

Ponadto w treści zarządzenia wprowadzono możliwość stosowania współczynnika korygującego 1,2 dla świadczeń z zakresu chemioterapii, w celu zachowania dotychczasowego poziomu ich finansowania oraz dostępności - z terminem od 1 kwietnia 2021 r.

Projekt aktualizuje także katalog leków refundowanych stosowanych w chemioterapii, celem dostosowania przepisów zarządzenia do aktualnego stanu faktycznego w zakresie refundacji leków stosowanych w chemioterapii, tj. do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2021 r. 

W opiniowanym projekcie zarządzenia uwzględniono zmiany  załącznika określającego katalog współczynników korygujących stosowanych w chemioterapii. Zmiany polegają na wykreśleniu współczynnika korygującego 1,1, dla świadczeń przy zastosowaniu substancji czynnej bicalutamidum oraz dodaniu współczynnika korygującego 1,1, dla świadczeń przy zastosowaniu substancji czynnej fulvestrantum oraz azacitidinum, z ustaleniem progu kosztowego dla fulvestrantum na poziomie 1,2260 zł/mg oraz dla azacitidinum na poziomie 5,3649 zł/mg.

Opinie i uwagi do przedmiotowego projektu zarządzenia należy zgłaszać do dnia 13 maja 2021 r. na adres: sekretariat.dgl@nfz.gov.pl.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz