Dodatki do wynagrodzeń dla pracowników ZOL, ZPO, hospicjów i DPS-ów

07 Maja 2021, 12:27 covid koronawirus epidemia

Narodowy Fundusz Zdrowia ogłasza drugi nabór na granty w ramach polepszania bezpieczeństwa pacjentów w Domach Pomocy Społecznej, Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych, Zakładach Pielęgnacyjno-Opiekuńczych i hospicjach. Fundusze mogą zostać przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń oraz środki ochrony osobistej.

To druga edycja projektu, na który do tej pory przekazano blisko 250 mln zł w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W drugiej edycji projektu Fundusz zabezpieczył około 230 mln zł na dodatkowe wynagrodzenie i 20 mln zł na zakup środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekcyjnych dla personelu oraz pacjentów i mieszkańców.

Placówki, które będą chciały wystąpić o grant, będą musiały złożyć odpowiedni wniosek wraz z załącznikami. Wnioski można składać od 7 maja do 31 maja 2021 r.

Jakiej dodatki dla pracowników? 

Zgodnie z treścią zarządzenia opublikowanego przez Centralę NFZ kwota dodatku do wynagrodzeń dla osób pracujących w jednym miejscu pracy stanowi sumę iloczynów liczby osób tak pracujących, deklarowanych miesięcy, w których osoby te ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy oraz kwoty odpowiadającej zajmowanemu przez daną osobę stanowisku:

W ZOL lub ZPO, lub Hospicjów:

  • pielęgniarka – 2 582 zł,
  • ratownik medyczny – 2 582 zł,
  • fizjoterapeuta – 2 582 zł,
  • opiekun medyczny – 1 574 zł,
  • osoba sprzątająca – 1 426 zł,
  • osoba kuchenkowa – 1 426 zł,

W DPS:

  • pielęgniarka – 2 582 zł,
  • ratownik medyczny – 2 582 zł.

Dodatek do wynagrodzenia dla danej osoby, za dany miesiąc, przysługuje w kwocie proporcjonalnej do czasu przepracowanego przez tę osobę w danym miesiącu w stosunku do normatywnego czasu pracy obowiązującego na zajmowanym przez nią stanowisku w danym miesiącu, nie większej niż 2582 zł - czytamy. 

Środki ochrony osobistej dla DPS-ów

W przypadku środków ochrony osobistej kwota grantowa stanowi iloczyn liczby osób, które pracują na jednym etacie w danej placówce oraz kwoty 694,61 zł.

Umowy z grantobiorcami mają być zawierane w terminie od 1 do 18 czerwca 2021 r. Ma obowiązywać do 31 sierpnia 2021 r.

źródło: NFZ

 
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz