UE przedstawiła strategię na rzecz leków na COVID-19

07 Maja 2021, 14:02 leki

Komisja Europejska przygotowała swoją strategię dotyczącą terapii COVID-19. Planowane są centralne zamówienia dla krajów członkowskich, na wzór wspólnych zakupów szczepionek przeciw COVID-19.

Przedstawiona w czwartek strategia stara się odtworzyć to samo podejście do wspólnych zamówień, które przyjęto w strategii szczepień w lipcu ubiegłego roku.

Według szefowej UE ds. Zdrowia Stelli Kyriakides, to lepsze rozwiązanie niż obecnie nieskoordynowane działania poszczególnych państw.

- Do końca roku planujemy sfinalizować kolejne trzy wspólne zamówienia leków na COVID-19, rozważamy również możliwość skorzystania z zaawansowanych umów zakupu, tak jak to zrobiliśmy w przypadku szczepionek  - powiedziała Stella Kyriakides.

Dodała, że ​​niektóre państwa członkowskie wykazały duże zainteresowanie wspólnym zakupem leków na COVID. Według niej unijna strategia to „kolejny kamień w odpowiedzi na COVID-19”.

Dodatkowe środki na badania

Strategia przewiduje także przeznaczenie 90 mln euro na badania populacyjne i kliniczne nad związkami między czynnikami ryzyka a efektami zdrowotnymi

Do lipca 2021 r. powołany zostanie „stymulator innowacyjnych środków terapeutycznych” mający za zadanie wspierać najbardziej obiecujące środki terapeutyczne – od badań przedklinicznych po dopuszczenie do obrotu. Będzie on działał w oparciu o bieżące inicjatywy i inwestycje w rozwój środków terapeutycznych w ścisłej współpracy z unijnym urzędem ds. gotowości i reagowania na wypadek stanu zagrożenia zdrowia (HERA) w zakresie identyfikacji środków terapeutycznych. Zapewni zatem koordynację wszystkich projektów badawczych dotyczących środków terapeutycznych przeciwko COVID-19, pobudzając innowacje i rozwój tych środków.

Kolejne 5 milionów euro zostanie zainwestowanych w przeprowadzenie kompleksowego przeglądu 57 kandydatów na leki, które już zgłoszone zostały do Europejskiej Agencji Leków (EMA).

Jak podkreśliła Komisarz, Unia jest świadoma, że wąskim gardłem w dostępie do leków może okazać się zdolność produkcyjna, dlatego poszukiwane będą rozwiązania wspierające podmioty opracowujące środki terapeutyczne w budowaniu zdolności do produkcji wysokiej jakości materiału do badań klinicznych.

W identyfikację środków terapeutycznych i metod diagnostycznych w celu analizy faz rozwoju, zdolności produkcyjnych i łańcuchów dostaw, w tym ewentualnych wąskich gardeł unia planuje przeznaczyć kolejne 5 mln euro. Ponadto w ramach projektu „EU Fab” sfinansowane zostanie działanie przygotowawcze o wartości 40 mln euro w celu wsparcia elastycznej produkcji i dostępu do środków terapeutycznych przeciwko COVID-19. Będzie to istotny wkład w prace przyszłego unijnego urzędu ds. gotowości i reagowania na wypadek stanu zagrożenia zdrowia (HERA).

Pięć leków na COVID w Europie do końca roku

Jednym z celów określonych w strategii jest dopuszczenie trzech nowych środków terapeutycznych do leczenia COVID-19 do października 2021 r. i prawdopodobnie dwóch kolejnych do końca roku.

Jak dotąd jedynym leczeniem COVID-19 dopuszczonym w UE jest Remdesivir, lek przeciwwirusowy produkowany przez firmę farmaceutyczną Gilead.

źródło: strategia Komisji Europejskiej na rzecz środków terapeutycznych przeciwko COVID-19

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz