Parlamentarny tydzień w pigułce

10 Maja 2021, 11:11 kalendarz

Wtorek

SEJM

11:00 Komisja Zdrowia, w planach posiedzenia:

„Informacja Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego na temat: które z postulatów przedstawionych podczas prowadzonych konsultacji społecznych zostały uwzględnione podczas formułowania komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” w Krajowym Planie Odbudowy oraz informacja na temat kosztów związanych z realizacją poszczególnych zadań wymienionych w ww. komponencie i szczegółów dotyczących jego wdrażania”.

 

SENAT

9:30 Komisja Zdrowia, w planach posiedzenia:

Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

17:00 Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, w planach posiedzenia :

Informacja o Krajowym Planie Odbudowy przekazanym do Komisji Europejskiej przez Rząd RP. Uwagi BCC , stanowisko Forum Związków Zawodowych, uwagi OZZPiP, uwagi KRIR.

 

Środa

SEJM

11:30 Komisja Zdrowia, w planach posiedzenia:

Rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia na temat planu dla chorób rzadkich – rozwiązania organizacyjne i finansowanie

14:00 Komisja Zdrowia, w planach posiedzenia:

„Informacja Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego na temat organizacji i funkcjonowania szpitali tymczasowych w czasie tzw. II oraz III fali epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby COVID-19”.

Czwartek

SEJM

12:00 Parlamentarny Zespół ds. Praw Reprodukcyjnych; Parlamentarny Zespół Praw Kobiet, w planach posiedzenia:

Sytuacja kobiet w Polsce po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22.10.2020 r. w sprawie przepisów ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz