Wiceminister zdrowia: informacja o reformie szpitalnictwa w KPO na prośbę Komisji Europejskiej

11 Maja 2021, 15:54 Ministerstwo Zdrowia

Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski zapowiedział, że resort nie chce zmieniać struktury właścicielskiej szpitali w związku z planowaną reformą w tym sektorze. 

We wtorek odbyło się posiedzenie sejmowej komisji zdrowia, które było poświęcone m.in. temu, które postulaty przedstawiane podczas konsultacji społecznych zostały uwzględnione podczas formułowania komponentu "Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia" w Krajowym Planie Odbudowy.

Obawy posłów szczególnie wzbudziły zapisy dotyczące planowanej reformy szpitalnictwa, która została uwzględniona przez rząd w Krajowym Planie Odbudowy.

Reforma i restrukturyzacja sektora szpitalnictwa w Polsce – reforma będzie ustanowiona w ustawie i obejmuje całościowe podejście do restrukturyzacji w połączeniu ze wzmocnieniem i scentralizowaniem nadzoru nad szpitalami - czytamy w dokumencie.

Choć sam dokument o niej mówi, to nie ma w nim jednak konkretów, jak ma ona wyglądać. Nie jest też dookreślone jak wpłynie ona docelowo na przydział poszczególnym podmiotom konkretnych środków.

Wiceminister odnosząc się do pytań posłów zadanych podczas posiedzenia wskazał, że zawarcie kwestii reformy szpitalnictwa w KPO było uzasadnione prośbą Komisji Europejskiej.

- W toku dyskusji, negocjacji Komisja Europejska poprosiła nas, żebyśmy uzupełnili KPO o planowane reformy. Komisja chciała mieć ogląd całościowej sytuacji, niezależnie czy dane działania mają być finansowane z komponentu KPO - mówił Sławomir Gadomski. - Z uwagi na to, że sektor szpitalny jest najistotniejszym beneficjentem środków unijnych to nacisk na te zmiany w obszarze szpitalnictwa był najistotniejszy. Stąd przedstawiliśmy działania związane z racjonalizacją sektora szpitalnego -dodał.

 

"Nie chcemy zmieniać struktury właścicielskiej szpitali" 

Jak zapewniał wiceminister, resort w swoich planach wciąż pozostaje "najbliższy wariantowi, "w którym nie chcemy wkraczać w zmiany związane ze strukturą właścicielską".

- Chcemy dokonać ewaluacji szpitali i te najgorsze objąć wzmożonym monitoringiem. W myśl tego co posłowie oraz Trybunał Konstytucyjny wskazali, jeżeli płatnik ma mieć odpowiedzialność za finansowanie ochrony zdrowia w całości to musi mieć także narzędzie służące do racjonalizacji działań w niektórych podmiotach. Tam będą wdrażane wnikliwe analizy stanu bieżącego oraz działania restrukturyzacyjne, na które dziś samorządy i podmioty tworzące, nie chcą się zdecydować - mówił Sławomir Gadomski.

Jak zapewnił, więcej szczegółów ma być przedstawionych podczas najbliższych posiedzeń Komisji Zdrowia, w toku debaty publicznej.

- Naszym założeniem w KPO jest by przedstawić założenia procesu restrukturyzacji jeszcze w tym roku. Chcemy by ustawa weszła najpóźniej w życie w II kwartale 2022 r. - podkreślił.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz