Szczepienia w aptekach coraz bliżej

11 Maja 2021, 15:50 Apteka

Intencją Ministerstwa Zdrowia jest wpisanie aptek w system szczepień. I tu mówimy nie tylko o szczepieniach przeciwko COVID-19, ale generalnie o wszystkich szczepieniach - wyjaśniła wiceminister zdrowia Anna Goławska podczas wtorkowego posiedzenia senackiej komisji zdrowia.

Komisja wprowadziła jedną poprawkę do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Poprawka ta zwiększa limit rezerwy celowej, z zaproponowanych w ustawie, 187 mln zł do 280 mln zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy będą prowadzili w szkołach zajęcia dodatkowe. Mają one pomóc uczniom utrwalić materiał i uzupełnić ewentualne braki z okresu nauki zdalnej.

Przyjęta przez komisję poprawka doprecyzowuje też na jakie cele mają zostać przekazane te środki. Zdaniem członków komisji, jeśli celem ustawy jest zapewnienie samorządom środków na wynagrodzenia dla nauczycieli w związku z potrzebą organizowania dodatkowych zajęć w szkołach, to powinno to być jasno w ustawie wskazane.

W dyskusji senatorowie zwracali uwagę, że procedowana ustawa w sposób chaotyczny wprowadza zmiany w prawie dotyczącym niezwiązanych ze sobą zagadnień.

Senator Alicja Chybicka, która będzie sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu, wskazała jako przykład art. 5. pkt. 2 ustawy, który wprowadza zmiany w emeryturach górniczych. - Co ma wysokość emerytury górniczej do szczepień? - pytała.

Szczepienia w aptekach

Przewodnicząca Komisji senator Beata Małecka-Libera zauważyła, że w toku prac nad ustawą w Sejmie została wprowadzona poprawka dająca możliwość szczepień w aptekach ogólnodostępnych. Zaznaczyła, że taka zmiana powinna być wprowadzona oddzielnie poprzez nowelizację prawa farmaceutycznego. Przypomniała, że senatorowie już wielokrotnie wskazywali na potrzebę zmiany przepisów, tak aby w aptekach możliwa była działalność, np. związania ze szczepieniami przeciwko grypie czy badaniami profilaktycznymi, tak jak ma to miejsce w wielu krajach Unii Europejskiej.

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska apelowała, aby mimo, że zapis o szczepieniu w aptekach jest pewnego rodzaju "wrzutką" do ustawy, przyjąć go, bo umożliwi to wykonywanie szczepień w aptekach. Jak mówiła, szczepienia w aptekach są wykonywane w 13 krajach w Europie.

Wiceminister Anna Goławska wyjaśniła, że intencją Ministerstwa Zdrowia jest wpisanie aptek w system szczepień. - I tu mówimy nie tylko o szczepieniach przeciwko COVID-19, ale generalnie o wszystkich szczepieniach. To znacząco usprawni dostępność- dodała.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz