Większe finansowanie dla Planu dla chorób rzadkich

12 Maja 2021, 15:23

Koszty wdrożenia Planu dla Chorób Rzadkich szacujemy na 129 mln zł na trzy lata, m.in. na wzmocnienie infrastruktury. Wcześniej było to 91 mln zł - poinformował w środę w Sejmie wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski.

Wiceminister na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia Gadomski przedstawiał informację o rozwiązaniach organizacyjnych i finansowych w planie dla chorób rzadkich.

Przypomniał, że obecnie toczą się konsultacje zewnętrzne, które zakończą się 21 maja br. Podkreślał, że plan jest pewnym konsensusem, który został wypracowany i po stronie klinicystów, i po stronie pacjenckiej.

Przypomniał, że plan obejmuje 6 obszarów:

- powstanie ośrodków eksperckich chorób rzadkich, w których gdzie byłaby realizowana zaawansowana, profesjonalna diagnostyka, a także określiłyby one standardy w zakresie leczenia

- diagnostyka chorób rzadkich- upowszechnienie nowych metod, wsparcie infrastrukturalne dla ośrodków referencyjnych

- dostęp do leków w chorobach rzadkich. Jak mówił S. Gadomski, "to temat bardzo trudny z punktu widzenia formalnego, bo rzeczywiście ustawa refundacyjna, te przepisy, które dzisiaj funkcjonują dla terapii lekowych często uniemożliwiają przeprowadzenie efektywnego procesu oceny danej cząsteczki i potem negocjacji przez Komisję Ekonomiczną. Dzieje się tak m.in. dlatego, że badania kliniczne są robione na bardzo wąskich populacjach". - Chcemy tutaj wypracować pewne inne metody zapewnienia dostępu do tych leków i innych metod ich oceny przez AOTMiT i MZ - zapowiedział.

- rejestr chorób rzadkich

- paszport pacjenta z chorobą rzadką

- platforma informacyjna chorób rzadkich

Finansowanie planu

S. Gadomski poinformował, że w toku prekonsultacji zwiększono środki na plan chorób rzadkich z 91 do 129 mln zł na trzy lata, m.in. na wzmocnienie infrastruktury, stworzenia rejestru, paszportu i platformy informacyjnej.

Z kolei, jak wskazywał, środki w obszarze dostępu do leków mają być wygospodarowane w ramach Funduszu Medycznego. - Może to być do 750 mln zł rocznie, pewnie nie na same choroby rzadkie, bo środki te przeznaczone są też na finansowanie terapii onkologicznych - wyjaśnił.

- Wierzę, że ten obszar chorób rzadkich, który zaadresujemy Planem, a także ekstra możliwościami Funduszu Medycznego, to będzie istotna zmiana jakościowa w obszarze chorób rzadkich - stwierdził.

Odnosząc się do pytań posłów i ekspertów, S. Gadomski wyjaśnił, że plan to nie ustawa i nie będzie przyjmowany przez Parlament, ale będzie przyjęty na poziomie rządowym. - Plan to katalog pewnych zadań. W ramach planu i zadań nakreśliliśmy to co chcielibyśmy zmieniać - mówił i zaznaczył, że plan przewiduje wprowadzenie zmian w ustawach oraz w rozporządzeniach.

Jak mówił, dodatkowych źródeł finansowania resort zamierza szukać tam, gdzie to możliwe. Przypomniał, że ABM ogłosił konkurs grantowy na badania w zakresie chorób rzadkich. - To możliwości, których wcześniej nie było - podkreślił i dodał, że niezbędna jest także współpraca międzynarodowa.

S. Gadomski przyznał, że obecnie jedną z bolączek w zakresie dostępu do terapii w chorobach rzadkich jest kwalifikacja leków do refundacji. Wyjaśnił, że jeden z obszarów planu dotyczy zmian w tym zakresie i zawiera zadania do zrealizowania, jak np. wprowadzenie wielokryterialnej analizy, większe wykorzystanie instrumentów podziału ryzyka czy uproszczenie wnioskowania o refundację leków o niewielkim wpływie na budżet.

Przypomniał ponadto, że Fundusz Medyczny pozwoli na finansowanie czasowo innowacyjnych terapii, aby sprawdzić ich skuteczność i wówczas podejmować na tej podstawie decyzje o włączeniu do refundacji.

Polecamy także:

Wiemy, kiedy będzie ostateczny wykaz terapii o wysokim stopniu innowacyjności

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz