Impact'21: nowa, cyfrowa normalność

13 Maja 2021, 16:06 ezdrowie e-zdrowie informatyzacja

Post pandemiczna normalność będzie zgoła inna niż ta, którą pamiętamy sprzed pandemii, ale to nie znaczy, że gorsza - podkreślała Kierownik Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zarządzania Opieką Zdrowotną na Akademii Leona Koźmińskiego, Katarzyna Kolasa. 

W ocenie ekspertki zarówno w Polsce jak i w krajach gdzie mamy do czynienia z bardziej zaawansowanymi analizami statystycznymi wzrośnie zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne, przy jednoczesnym wzroście zapotrzebowania na usługi e-zdrowotne. 

- Widzę pozytywne zmiany na przyszłość. Wzrośnie korzystanie z danych w procesie leczenia. Pacjent będzie mógł coraz cześciej korzystać z informacji o swoim stanie zdrowia by zaplanować swoje dalsze etapy leczenia. Dzięki nowym rozwiązaniom cyfrowym, dostępnym dla pacjenta, aplikacjom mobilnym czy możliwości zdalnego kontaktu z personelem medycznym, to pacjent przejmie poniekąd kontrolę nad swoim zdrowiem - mówiła na konresie Impact'21, Katarzyna Kolasa.

Jak podkreślała, "zmieni się wówczas rola lekarza (to ile jego mentalność na to pozwoli) - z decydenta na doradcę".

Cyfrowa rewolucja na naszych oczach

Rewolucja cyfrowa zaczęła się już przed COVID - podkreślała Katarzyna Kolasa. Wskazywała na  Stany Zjednoczone czy Wielką Brytanie, które to kraje umożliwiały już wcześniej leczenie pacjenta w środowisku dla niego najbardziej przyjaznym i w sposób bardziej precyzyjny i efektywny.

Po pandemii, w ocenie ekspertki, szczególnie rozwijany będzie obszar tzw. data driven healthcare, czyli danych zbieranych bezpośrednio od pacjentów. Dane te pozwalają na monitorowanie stanu zdrowia pacjenta, ale także pozwalają na lepszy rozwój technologii i jeszcze szybsze uczenie sztucznej inteligencji. 

A to wszystko razem, "daje nam możliwość dokładniejszej diagnozy, lepszej kategoryzacji stanu zdrowia oraz większej perspektywy na poprawę i celowane działania w systemie ochrony zdrowia" - podkreśliła ekspertka. - Dzięki stałej obserwacji stanu zdrowia przez aplikacje mobilne nie tylko my ale i personel medyczny będzie wiedział czego nam trzeba - dodała.

Przykładem nowoczesnego leczenia jest projekt chipu stosowany razem z lekiem na bazie Arypiprazolu, stosowanego w przypadku schizofrenii.

-Głównym problemem w opiece nad pacjentami ze schizofrenią jest korzystanie z leczenia farmakologicznego, na czas. Chip połknięty przez pacjenta przesyła informacje do lekarza oraz na telefon opiekuna informując czy pacjent przyjął lek. To wymierne oszczędności w opiece nad pacjentami - mówiła

Dane w zdrowiu to też szansa na to, że "będziemy mogli refundować lepiej". Jako przykład ekspertka przytoczyła naszego zachodniego sąsiada.

- Niemcy płacą firmom nie za lek a za efekt zdrowotny. Takiej przyszłości należy oczekiwać. Lepiej będziemy działać tylko wtedy gdy zaczniemy korzystać lepiej z dobrodziejstw danych - mówiła Katarzyna Kolasa.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz