Strategiczne porozumienie na rzecz rozwoju ekosystemu e-zdrowia

13 Maja 2021, 16:19

Automatyzacja wielu rutynowych, administracyjnych czynności, a tym samym uwolnienie czasu medyków, aby mogli skupić się na pacjencie, a także integracja danych między rożnymi podmiotami pozwalająca na wdrożenie zindywidualizowanego leczenia pacjenta - to m.in. korzyści z wprowadzania chmury w obszarze zdrowia, które wskazywali uczestnicy jednego z paneli Impact'21. Redakcja Polityki Zdrowotnej objęła patronatem ścieżkę Health tego wydarzenia.

Artur Sznek, Członek Zarządu Gemini Polska, podkreślał, że pandemia przyspieszyła transformację cyfryzacji i innowacyjność w sektorze ochrony zdrowia, a  Gemini bierze aktywny udział w budowaniu ekosystemu e-zdrowia.  - W naszej strategii zawsze pacjent jest stawiany na pierwszym miejscu. W związku z tym wdrożenie innowacyjnych usług farmaceutycznych i zapewnienie wysokiej dostępności leków w aptekach jest dla nas priorytetem - dodał.

- Z jednej strony transformacja cyfrowa, ale też zmiany legislacyjne na rynku aptecznym dają nam nowe możliwości. W tej chwili dokonuje się redefinicja roli apteki. Staje się ona miejscem promocji zdrowia i walki o zdrowie pacjenta, jeżeli taka potrzeba zaistnienie - ocenił A. Sznek.  Jak mówił, w Polsce mamy ponad 12 tys. aptek i bardzo dobrze wykształconych farmaceutów, wiec to olbrzymi kapitał, który daje pacjentowi łatwiejszy i szerszy dostęp do profilaktyki, ale też porad farmaceutycznych na wysokim poziomie. 

Patryk Dolewa, Dyrektor IT w firmie Gemini Polska, zwracał zaś uwagę, że obecna cyfryzacja w sektorze ochrony zdrowia w znacznej mierze skupia się na rozliczaniu z płatnikiem, co niekoniecznie jest istotne z punktu widzenia pacjenta.

Korzyści z chmury dla zdrowia

- Natomiast technologie chmurowe i ich intensywny rozwój, jaki obserwujemy w ostatnich latach, to jest np. automatyzacja wielu rutynowych, administracyjnych czynności, a tym samym uwolnienie czasu medyków, lekarzy i farmaceutów, aby mogli skupić się na tym, co jest fundamentem w zawodach medycznych, czyli trosce o pacjenta - zaznaczył.

Jak dodał, kolejny aspekt chmury, to kwestia integracji danych pomiędzy różnymi podmiotami, które funkcjonują na rynku medycznym. - Umożliwia to lepsze współdziałanie lekarzy, farmaceutów i innych zawodów medycznych, a to z kolei prowadzi do możliwości wdrożenia zintegrowanego leczenia, prowadzenia spersonalizowanej opieki medycznej, zindywidualizowanego leczenia i terapii. i tu jest ta siła chmury - przekonywał.

Praktyczne wdrożenia czyli strategiczne porozumienie na rzecz rozwoju ekosystemu e-zdrowia

Według P.Dolewy, aby mogła nastąpić eksplozja innowacji w usługach dotyczących zdrowia, trzeba zacząć od pewnych fundamentów, którymi są kwestia bezpieczeństwa przetwarzania danych i transparentności. Jak dodał, są już odpowiednie regulacje, jak RODO i kodeksy branżowe, ale wciąż mało jest praktycznych implementacji i temu służyć podpisywane podczas Impact'21 w czwartek porozumienie o partnerstwie między Gemini Polska oraz Microsoft.

A. Sznek zaznaczył, że partnerstwo to ma na celu wypracowanie technologii, która da możliwość wdrożenia usług farmaceutycznych, przy jednoczesnym bezpieczeństwie danych pacjenta.

Rolą Microsoft w cyfrowej ścieżce Gemini Polska jest dostarczenie organizacji rozwiązań, które pomogą dotrzymać obietnicy o tworzeniu wartości dla pacjentów. Strategiczne porozumienie między spółkami zostało zawarte w formie listu intencyjnego podczas konferencji Impact21, która również w tym roku kładzie akcent na rolę cyfrowych usług medycznych w poprawie życia pacjentów.

 

Celem współpracy jest wypracowanie infrastruktury technologicznej umożliwiającej wdrożenie innowacyjnych usług farmaceutycznych z zachowaniem najwyższych standardów bezpiecznego przetwarzania danych.

 

Gemini od przeszło trzech lat korzysta z nowoczesnych technologii chmurowych, w tym rozwiązań Microsoft,
z pomocą których buduje rozwiązania wspierające system ochrony zdrowia. Porozumienie z Microsoft rozszerza tę współpracę, integrując rozproszoną dotąd infrastrukturę technologiczną. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy organizacja przeszła kompleksowy program cyfrowej transformacji, który objął wdrożenie nowego systemu e-commerce, innowacyjny mechanizm rezerwacji leków, platformę Business Intelligence, środowisko Office 365 dla wszystkich pracowników, jak również rozbudowę zasobów IT o dodatkowe centrum danych oraz rozwiązania chmurowe Azure.

 

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz