Impact'21: największe wyzwania e-zdrowia

13 Maja 2021, 15:13 e-zdrowie

O tym jakie są największe wyzwania dla rozwoju usług telemedycznych, sztucznej inteligencji i przetwarzaniu danych w medycynie mówili eksperci podczas kongresu Impact'21. 

Kluczowym elementem rozwoju sztucznej inteligencji czy przy tworzeniu kolejnych rozwiązań cyfrowych w obszarze zdrowia jest wielomodalna analiza danych. Danych składających się z indywidualnych cech jednostkowych pacjenta i przetworzenie ich na wynik, którym będzie zaleceniem na przykład zalecenie klinicyście terapii spersonalizowanej.

Jak wykorzystać dane

Jak wskazywał Cezary Mazurek, Pełnomocnik Dyrektora ICHB PAN ds. Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, jeśli nie uda nam się połączyć pracy ekspertów nauk ścisłych i  biologicznych oraz przetworzyć licznych, zanonimizowanych danych pacjentów na spersonalizowane terapie to będziemy mieli duże zaległości względem zachodu.

- Systemy informatyczne same tego za nas nie zrobią, potrzebujemy wsparcia wiedzy ekspertów, klinicystów, którzy podpowiedzą gdzie i w jakim kierunku szukać przyczyn choroby, kryteriów rozwoju czy czynników określających rozwój tej choroby - mówił.

Jak podkreślał dyrektor Centrum e-Zdrowia Jarosław Kieszek, to tego potrzebna jest odpowiednia infrastruktura. "Te dane muszą mieć odpowiednią strukturę by można było je wykorzystać" - podkreślał. W jego ocenie, to elektroniczna dokumentacja medyczna będzie właśnie tym fundamentem, z której będzie można czerpać "bez dodatkowej obróbki danych". 

Nauczyć społeczeństwo nowych technologii

W ocenie wiceminister zdrowia Anny Goławskiej, barierą we wprowadzaniu nowych rozwiązań z obszaru e-zdrowia jest także mentalność społeczeństwa. 

-  Nie wszyscy chcą korzystać z tych narzędzi i nie każdy jest skłonny z korzystania noywch rozwiązań co uwidoczniło się w procesie rejestracji na szczepienia. Pomimo kilku kanałów możliwych do rejestracji to najbardziej popularnym było umówienie się u lekarza POZ osobiście bądź telefonicznie - podkreśliła i dodała, że tak samo w wyniku zaszłości w systemie ochrony zdrowia, mimo informacji sms o godzinie wizyty to przed przychodniami "spotkaliśmy się z kilkugodzinnymi kolejkami."

Pamiętać o bezpieczeństwie 

Musimy zadbać o dane i zastanowić się o środkach bezpieczeństwa - podkreślała Mariola Więckowska, ekspert z zakresu ochrony danych osobowych i nowych technologii, w LexDigital.

- W kontekście danych osobowych kładziemy duży nacisk na ten aspekt. Z punktu widzenia rozwoju technologii należy pamiętać etycznym przetwarzaniu danych oraz o tym jakie środki bezpieczeństwa są zachowywane - mówiła. - Sztuczna inteligencja rzadko się myli o ile jest dobrze opracowana i wdrożona. Zawsze na końcu decyzję jednak musi podjąć człowiek - dodała

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz