Szpitale nie są jeszcze w stanie oszacować kosztów leczenia

14 Maja 2021, 11:52 Senior w szpitalu

Zaledwie 5 proc. szpitali może być w fazie zaawansowanej z wdrożeniem nowego obowiązku jakim jest prowadzenie standardu rachunku kosztów. Wiele podmiotów leczniczych przed dostosowaniem się do nowych obowiązków blokuje brak funduszy na oprogramowania, które muszą dostarczyć firm informatyczne. 

Wraz z pierwszym stycznia 2021 r. minister zdrowia nałożył na szpitale obowiązek prowadzenia rachunku kosztów. Weszło w życie rozporządzenie w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców. Wielu dyrektorów placówek medycznych apelowało do ministra zdrowia o przesunięcie terminu wejścia w życie rozporządzenia m.in. z uwagi na pandemię. 

Nie stało się tak jednak i szpitale muszą dostosować się do nowych wymogów. W rzeczywistości w wielu z nich idzie to jak po grudzie

-My jesteśmy w trakcie tego procesu, ale wymaga to wiele pracy. Potrzeba co najmniej pól roku, aby dostosować się do nowych obowiązków. Wszystko przez to, że mamy tysiące procedur medycznych i ich przeliczanie, wprowadzanie do systemów komputerowych trwa. Przypuszczam, że dziś w kraju może 5 proc. szpitali jest na zaawansowanym etapie wdrożenia standardu rachunku kosztów- mówi Beata Gołąb- Bełtowicz, wicedyrektor krakowskiego szpitala im. Stefana Żeromskiego, która prowadzi m. in. Szkolenia dla zarządzających placówkami medycznymi z tego zakresu. 

Z rozporządzenia, które zaczęło obowiązywać pierwszego stycznia, wynika m.in., że szpitale mają obowiązek wyodrębnić w swoich systemach ośrodki powstawania kosztów (OPK). Muszą rozdzielić w systemach ewidencyjno-księgowych działalności leczniczą od pozostałej działalności. OPK mają być podzielone m.in. na działalność podstawową, działalność pomocniczą i zarząd. Założenie jest takie aby dzięki nowemu standardowi rachunku kosztów Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dostała dokładne dane do wyceny procedur medycznych (AOTiT).

Wszystkie podmioty muszą się dostosować

Obowiązek dotyczy wszystkich podmiotów leczniczych. Zarówno prywatnych i publicznych jeśli wykonują procedury medyczne finansowane przez NFZ. Zrezygnować z tego mogłyby POZ-y, gdyż one wynagradzane są ryczałtem. Niemniej jednak, jeśli w ich strukturach przyjmuje specjalista i działa gabinet ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, to już POZ powinien prowadzić standard rachunku kosztów- Bo może się okazać, że nie podpisze z NFZ umowy, który będzie wymagał wykazania się tym rachunkiem i przyznawała za to dodatkowe punkty w konkursie. Problem w tym, że wdrożenie i utrzymywanie systemu do rachunku kosztów jest tak drogie, że niektórym przychodniom POZ nie będzie się opłacało oferować pacjentom usług specjalisty. Niektóre zaś firmy informatyczne, które dostarczają oprogramowanie placówkom, nie tworzą systemu potrzebnego do standardu rachunku kosztó∑ -wskazuje Beata Gołąb-Bełtowicz

Rozporządzenie w sprawie standardu rachunku kosztów zobowiązuje podmioty lecznicze do wydzielenia np. rozdzielników kosztów wspólnych oraz kluczy podziałowych. Placówka medyczna musi dokumentować każde wydanie leku z apteczki na konkretnego pacjenta i na każdy oddział.

Zły czas na nowe obowiązki

-To jest bardzo zły czas aby narzucać szpitalom tak rygorystyczne zasady. Robiliśmy jakiś czas temu ankietę, w której wzięło udział 60 szpitali. Niemal 70 proc. nie jest gotowe na pełne prowadzenie rachunku kosztów wg nowego Rozporządzenia MZ.- zauważa prof. Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali

W opinii szpitali z PSF największe trudności stanowi dostosowanie systemów IT do wdrożenia. Wyzwaniem okazuje się dopracowywanie współpracy systemu kadrowo-płacowego z systemem fakturowym w zakresie dekretacji i księgowań list płac. -Pełne wdrożenie wymaga modyfikacji systemów w części białej, magazynowych, systemu aptecznego oraz wdrożenia zmian organizacyjnych. Na realizacje tych zmian potrzeba czasu i znacznych środków finansowych- oba te zasoby są deficytowe- dodaje Jarosław Fedorowski.

Podmioty lecznicze z PSF zwracały także uwagę na niewystarczającą ilość szkoleń i warsztatów z AOTMiT. Niemniej jednak, rządowa agencja poprawiła się z tym i w maju, w trybie zdalnym poprowadziła kilka szkoleń. Są dostępne na stronie agencji i dotyczą m.in. wyceny procedur laboratoryjnych, wyceny procedur medycznych czy kosztów osobowych. 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz