Termin szczepienia może przesunąć wyjazd do sanatorium

14 Maja 2021, 13:53 fizjoterapeuta rehabilitacja masażysta

Od połowy marca "odmrożone" zostały wyjazdy do sanatoriów. Może się jednak zdarzyć, że pacjentowi zostanie wyznaczony termin turnusu, a w tym czasie ma też już zaplanowane szczepienie przeciw COVID-19. NFZ terminy wyjazdów przesuwa tylko w wyjątkowych sytuacjach losowych. Wyznaczony już termin szczepienia, również do tego uprawnia. Pacjent nie musi więc wybierać między szczepieniem a wyjazdem.

Zwykle na wyjazd do sanatorium "na NFZ" trzeba czekać dość długo, nawet dwa, trzy lata. Gdy pacjent otrzyma już skierowanie, zwykle na dwa tygodnie przed wyznaczonym przez NFZ wyjazdem, do przesunięcia terminu uprawniają tylko wyjątkowe losowe sytuacje, jak pobyt w szpitalu lub np. ślub.

Do przesunięcia terminu nie uprawnia zaś np. to, że w tym czasie zaplanowaliśmy wyjazd na wakacje lub wolelibyśmy np. ze względu na pogodę wyjechać w innym terminie.

Jeżeli pacjent zwróci skierowanie bez odpowiedniego uzasadnienia, wówczas po prostu traci kolejkę. Wystarczającym powodem do przełożenia wyjazdu nie jest też obawa przez zakażeniem, a w czasie pandemii, cześć osób, którym wyznaczono termin, nie chce wyjeżdżać właśnie z tego powodu. Wówczas musi wybrać, czy czeka na nowo w kolejce, czy jednak skorzysta z zaproponowanego przez NFZ wyjazdu w wyznaczonym terminie.

Termin szczepienia w terminie wyjazdu uzdrowiskowego

Może się jednak zdarzyć, że pacjent, który otrzyma potwierdzone skierowanie i wyznaczony termin wyjazdu do sanatorium, w tym samym czasie ma zaplanowane szczepienie przeciw COVID-19. W przypadku, gdy chodzi o pierwszą dawkę, ma jeszcze szansę znaleźć punkt, który zaszczepi go w innym terminie - przed lub po wyjeździe do sanatorium.

Jednak gdy chodzi o wyznaczony termin drugiej dawki, nie ma już żadnej możliwości zmiany wyznaczonego wcześniej terminu i miejsca podania szczepionki. 

W sytuacji, gdy termin szczepienia wypada w trakcie wyznaczonego przez NFZ turnusu, pacjent powinien więc powiadomić o tym oddział NFZ.

Zasadne rezygnacje

Jak wyjaśniła w rozmowie z Polityką Zdrowotną rzeczniczka łódzkiego oddziału NFZ Anna Leder, oddział uznaje zwrot za zasadny w szczególnych przypadkach m.in. z powodu nagłego wypadku losowego; choroby pacjenta, np. pobytu w szpitalu, szczególnie ważnej sytuacji rodzinnej lub życiowej, zaplanowanej po złożeniu, a przed otrzymaniem potwierdzonego skierowania, np. planowe leczenie, ślub osób najbliższych.

- Oddział uzna również za zasadny zwrot po udokumentowaniu wyznaczonego terminu szczepienia kolidującego z przyznanym terminem leczenia - dodała.

Jeśli rezygnacja zostanie uznana za zasadną, pacjent otrzyma nowy termin leczenia w ramach możliwości oddziału. Jak podkreśla Anna Leder, zwykle jest to przesunięcie leczenia o  maksymalnie 1-2 turnusy. 

Przypomina, że obecnie, aby skorzystać z leczenia uzdrowiskowego, należy mieć – oprócz potwierdzonego skierowania na leczenie uzdrowiskowe – ujemny wynik testu diagnostycznego w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 lub być zaszczepionym dwoma dawkami szczepionki przeciwko COVID-19 (wówczas nie ma obowiązku wykonywać testu).

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz