NFZ przywraca finansowanie chemioterapii sprzed ostatniej zmiany

14 Maja 2021, 14:36 NFZ narodowy fundusz zdrowia

Narodowy Fundusz Zdrowia w piątek wydał zarządzenie, które przywraca możliwość realizacji świadczeń na zasadach obowiązujących do końca marca ub. roku.  W kwietniu NFZ wydał zarządzenie, które od 1 kwietnia zmieniło zasady finansowania w niekorzystny dla szpitali sposób, bo "obcinając" stawki na chemioterapię o 20 proc. 

Po tym jak NFZ pod koniec kwietnia opublikował nowelę zarządzenia, która znosiła współczynnik korygujący 1,2 przy rozliczaniu świadczeń onkologicznych wykonywanych już od kwietnia, czyli wstecz.

Fundusz przy okazji wprowadzania nowego produktu jak kompleksowa opieka onkologiczna w raku jelita grubego, zlikwidował w znowelizowanym zarządzeniu dotychczas obowiązujący 20 proc. dodatek za niektóre inne realizowane przez szpitale w sieci świadczenia onkologiczne.

Zmianę oprotestowali m.in. wspólnie Pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan, Business Centre Club oraz Polska Federacja Szpitali. "Zarządzenia Prezesa NFZ skutkują paraliżem rozliczeniowym i obniżeniem wydatków na leczenie onkologiczne w Polsce" - wskazywali.

W ubiegły czwartek Centrala NFZ skierowała więc do opiniowania projekt zarządzenia, który przywraca  możliwości realizacji świadczeń na zasadach obowiązujących do dnia 31 marca 2021 r.

W piątek zarządzenie to zostało opublikowane. Chodzi o zarządzenie nr 91/2021/DGL zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

"Zgodnie z pismem Ministerstwa Zdrowia z dnia 6 maja 2021 r. (znak: DL.736.2.2021.DJK), do zarządzenia wprowadzono zmiany polegające na przywróceniu możliwości realizacji świadczeń na zasadach obowiązujących do dnia 31 marca 2021 r. (...). Ponadto, w treści normatywnej zarządzenia wprowadzono możliwość stosowania współczynnika korygującego 1,2 dla świadczeń z zakresu chemioterapii, w celu zachowania dotychczasowego poziomu ich finansowania oraz dostępności do tych świadczeń. Przedmiotowe zmiany będą obowiązywały od dnia 1 kwietnia 2021 r." - wyjaśnia NFZ.

Projekt aktualizuje także katalog leków refundowanych stosowanych w chemioterapii, celem dostosowania przepisów zarządzenia do aktualnego stanu faktycznego w zakresie refundacji leków stosowanych w chemioterapii, tj. do obwieszczenia Ministra Zdrowia z 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2021 r. 

Źródło: NFZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz