Siatka płac: rząd przyjął projekt o min. wynagrodzeniach

19 Maja 2021, 14:19 pieniądze

Rada Ministrów przyjęła projekt ministerstwa zdrowia wypracowany wspólnie na Trójstronnym Zespole ds. Ochrony Zdrowia - poinformowało w środę ministerstwo zdrowia. Minister zdrowia zgłosił autopoprawkę dot. wynagrodzeń dla pielęgniarek z licencjatem. Projekt z klauzulą trybu pilnego trafi teraz do prac w Sejmie.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr.

- Jeden z priorytetów planu dla zdrowia wchodzącego w skład Polskiego Ładu staje się faktem. Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu zyskał akceptację całej Rady Ministrów i z klauzulą trybu pilnego trafi teraz do Parlamentu – mówi chwilę po obradach Rady Ministrów dr Adam Niedzielski, minister zdrowia.

Projekt przewiduje, że w ciągu 6 miesięcy 2021 r. na podniesienie najniższych wynagrodzeń w ochronie zdrowia przeznaczonych zostanie blisko 4 mld zł.

Jak podkreśla MZ, projekt został przyjęty na Trójstronnym Zespole ds. Ochrony Zdrowia, w skład którego wchodzą reprezentatywne centrale związkowe i organizacje pracodawców. Siatka płac: jest pewien konsensus; Zespół Trójstronny pracuje dalej

- Po raz pierwszy w historii ustalamy gwarantowany poziom minimalnych uposażeń pracowników ochrony zdrowia, bez żadnych okresów przejściowych. Po wejściu w życie ustawy nie będzie żadnej możliwości by jakikolwiek pracownik zarabiał mniej niż przewidują to ustalone wspólnie ze stroną związkową i stroną pracodawców przepisy – ocenia minister A.Niedzielski.

Jest poprawka dla pielęgniarek

Po wtorkowych dyskusjach na forum Trójstronnego Zespołu ds. ochrony zdrowia, na wniosek NSZZ „Solidarność” oraz OPZZ minister A.Niedzielski zgłosił na środowym posiedzeniu Rady Ministrów autopoprawkę przewidującą przesunięcie grupy pielęgniarek z ukończonymi studiami licencjackimi do grupy płacowej z wynagrodzeniem na poziomie należnym dla pracowników ze studiami magisterskimi.

Przypomnijmy, że brak wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek z licencjatem Siatka płac: wyższe płace tylko dla pielęgniarek z magistrem był jednym z powodów protestu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w ubiegłym tygodniu Pielęgniarki zaprotestowały w stolicy, a także tematem dwóch spotkań pielęgniarek z ministrem w ostatnich dniach. Pielęgniarki rozczarowane rozmową z ministrem zdrowiaZwiązek pielęgniarek stawia ultimatum ministrowi zdrowia

Ostatecznie rozmowy rozczarowały pielęgniarki z OZZPiP, które zapowiedziały na 6 czerwca strajk ostrzegawczy w szpitalach. Związek pielęgniarek zapowiada strajk ostrzegawczy w szpitalach

Minister jednak uwzględnił postulaty tego środowiska i złożył autopoprawkę do projektu.

Jak wylicza MZ, wejście w życie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia będzie oznaczać choćby wzrost wynagrodzeń w grupach najsłabiej uposażonych tj. salowych na poziomie średnio 700 zł i fizjoterapeutów na poziomie 1 tys. zł.

Jak czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu, rząd chce zagwarantować najniższe wynagrodzenia wszystkim zawodom medycznym, w tym pielęgniarkom i położnym. "Dzięki nowym rozwiązaniom, od 1 lipca 2021 r., czyli o pół roku wcześniej niż zakładano, żaden pracownik medyczny oraz działalności podstawowej podmiotu leczniczego nie będzie mógł mieć ustalonego wynagrodzenia zasadniczego na poziomie niższym niż wynikający z ustawy z 8 czerwca 2017 r." - czytamy.

Najważniejsze rozwiązania

  • Podwyższone zostaną współczynniki pracy dla wszystkich grup zawodowych ujętych w załączniku do ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
  • Przyspieszony zostanie – z 31 grudnia 2021 r. na 1 lipca 2021 r. – termin osiągnięcia gwarantowanych ustawą najniższych poziomów wynagrodzeń zasadniczych. 
  • Zmodyfikowano mechanizm gwarantujący niepogarszanie warunków wynagradzania osobom objętym do połowy 2021 r. regulacjami płacowymi opartymi o odrębne finansowanie (pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, lekarze posiadający specjalizację).

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Musi wejść w życie do końca czerwca tak, aby jej zapisy mogły obowiązywać od 1 lipca br. 

Polecamy także: 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz