Branża medyczna FZZ zaostrza spór z ministrem zdrowia

20 Maja 2021, 9:33 pielęgniarki (Foto:OPZZ)

Forum Związków Zawodowych, w którego skład wchodzi Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych poparło zaplanowany na 7 czerwca strajk ostrzegawczy. Nie pomogło złożenie w środę przez ministra zdrowia autopoprawki dot. pielęgniarek do przyjętego przez rząd projektu ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. FZZ negatywnie ocenia standardy dialogu i nieuwzględnianie głosu pracowników medycznych i niemedycznych oraz przypomina, że prezentował zdanie odrębne do zmian w projekcie ustawy.

W środę rząd przyjął projekt, nad którym Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia pracował od lutego Siatka płac: rząd przyjął projekt o min. wynagrodzeniach 17 marca został zawarty pewien konsensus w sprawie projektu, ale FZZ złożyło zdanie odrębne Siatka płac: jest pewien konsensus; Zespół Trójstronny pracuje dalej

W ubiegły tygodniu związek pielęgniarek protestował w stolicy Pielęgniarki zaprotestowały w stolicy. Protest dotyczył warunków pracy oraz płacy, m.in. nie uwzględnieniu wyższych współczynników płac dla pielęgniarek z licencjatem. Następnie odbyły się dwa spotkania z ministrem zdrowia, które jednak nie doprowadziły do porozumienia. Pielęgniarki rozczarowane rozmową z ministrem zdrowiaZwiązek pielęgniarek stawia ultimatum ministrowi zdrowia. Ostatecznie związek niezadowolony z rozmów zapowiedział strajk ostrzegawczy Związek pielęgniarek zapowiada strajk ostrzegawczy w szpitalach

Ostatecznie minister w środę złożył autopoprawkę dot. włączenia pielęgniarek z licencjatem do grupy o wyższym współczynniku płac do projektu ust. o minimalnych wynagrodzeniach, który przyjął rząd. Projekt trafił już do Sejmu i dziś o 11.00 ma być rozpatrywany na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia.

Związkowcy mimo autopoprawki, w środę zdecydowali, że ogólnie negatywnie oceniają współpracę z MZ dot. prac nad projektem oraz dialog. W komunikacie po środowym spotkaniu branży ochrony zdrowia Forum Związków Zawodowych wyrażono poparcie dla strajku ostrzegawczego OZZPiP oraz zapowiedziano wspólne działania protestacyjne.

Jak przypomniano, Branża Ochrony Zdrowia Forum Związków Zawodowych to największa spośród trzech reprezentatywnych central, grupa organizacji zrzeszających pracowników medycznych i niemedycznych pracujących w podmiotach leczniczych na terenie Polski.

Wszyscy podpisani pod komunikatem liderzy organizacji pracowniczych przynależących do Branży Ochrony Zdrowia FZZ wyrazili "sprzeciw wobec polityki płacowej oraz sposobów jej realizacji przez kierownictwo Ministerstwa Zdrowia".

"Standardy dialogu społecznego, wola do zrozumienia i zaakceptowania panujących obecnie warunków pracy i płacy w podmiotach leczniczych są dalekie, od tych, które panują w krajach Europy Zachodniej. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez działania autorstwa Ministra Zdrowia, Pana Adama Niedzielskiego, nieuwzględniające głosu pracowników medycznych i niemedycznych zrzeszonych w FZZ, mogą w ostateczności doprowadzić do eskalacji konfliktu społecznego, pogłębienia poważnych problemów kadrowych i w ostateczności – do kompletnej niewydolności całego systemu" - podkreślają związkowcy.

Przypominają o wielokrotnie prezentowanych przez Branżę Ochrony Zdrowia FZZ zdaniach odrębnych oraz merytorycznych uwagach dotyczących zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

"Wszyscy przedstawiciele organizacji przynależnych do Branży Ochrony Zdrowia FZZ podtrzymują wcześniej eksponowane, negatywne stanowisko do propozycji, która ma charakter dyskryminujący wobec pracowników medycznych i niemedycznych, polaryzujący, konfliktogenny oraz sformułowany w oparciu o nieprecyzyjne i ograniczające realną optykę wskaźniki" - oceniają projekt noweli ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia.

Jak zapowiadają, wszyscy liderzy Branży Ochrony Zdrowia FZZ "będą prowadzić wspólne działania protestacyjne i strajkowe, podkreślając w ten sposób skalę dysfunkcji całego systemu ochrony zdrowia i frustracji, która dotyka wszystkie zawody medyczne i niemedyczne".

Współpraca ma polegać w na wspólnych działaniach merytorycznych, a także 2-godzinnym strajku ostrzegawczym, który odbędzie się 7 czerwca br. 

Ponadto, Branża zamierza alarmować instytucje międzynarodowe, takie jak Międzynarodowa Organizacja Pracy, o jakości prac legislacyjnych podejmowanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz ich praktycznych skutkach. "Jedyne rozwiązanie, które ma szansę obniżyć temperaturę sporu, polega na przeniesieniu rozmów i organizacji zespołu negocjacyjnego ds. polityki płacowej zawodów medycznych i niemedycznych, do Rady Dialogu Społecznego.

Pod komunikatem podpisali się: Krystyna Ptok - Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych,  Beata Rozner - Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Bloku Operacyjnego Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Ewa Ochrymczuk - Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii, Ewa Dziurda-Józefowska - Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii, Monika Mazur - Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Radioterapii, Związek Zawodowy Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz