Ile GIF odzyskał z nałożonych kar za nielegalny wywóz leków?

20 Maja 2021, 12:17 pieniądze

Główny Inspektorat Farmaceutyczny nałożył od 2019 do 2020 r. około 665 mln zł kar pieniężnych z tytułu wywozu produktów leczniczych zagrożonych brakiem dostępności na terenie Polski. Skuteczność egzekucji tych kar jest jednak "żadna". 

Podczas środowego posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia poświęconej polityce lekowej państwa przedstawicielka Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wskazała, że od 2019 roku do 2020 roku GIF wydał 15 decyzji cofających zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w związku z prowadzeniem nielegalnego obrotu produktami leczniczymi.

Ponadto Inspektorat nałożył około 665 mln zł kar pieniężnych w 16 przypadkach dokonania wywozu lub zbycia produktów leczniczych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium RP bez wydania zgody GIF.

Reprezentantka GIF w odpowiedzi na pytanie zadane przez posłankę Marcelinę Zawiszę (Lewica) ws. ściągalności tych kar oceniła, że "jest ona minimalna", a nawet "żadna".

– Rzeczywiście Główny Inspektor Farmaceutyczny na przestrzeni kilku ostatnich lat nałożył kary pieniężne w wysokości znacznie przekraczającej ponad pół miliarda, na podmioty, które z naruszeniem przepisów prawa dokonywały nielegalnego procederu. Niemniej jednak GIF jest wierzycielem jeśli chodzi o należności pieniężne, ponieważ przedsiębiorcy, pomimo ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych, nie uiszczali w terminie nałożonych na nich kar pieniężnych – mówiła Dyrektor Departamentu Prawnego GIF, Renata Rychter.  

Dodała, że problemem jest brak wsparcia organów egzekucyjnych w związku z brakiem pokrycia finansowego przez podmioty, które zostały ukarane.

– Niestety w większości przypadków ci zobowiązani są obecnie w procesie likwidacji (...) Przykro mi to Państwu mówić, ale jeśli padło pytanie o skuteczność egzekucji, to ona jest naprawdę minimalna, a nawet powiedziałabym żadna – dodała.

- I ku naszemu zdziwieniu organy egzekucyjne nie wszczynały w ogóle postępowania administracyjnego, odmawiając GIF-owi, wskazując i powołując się na tzw. ubóstwo majątku zobowiązanych, wskazując przy tym, że to tak naprawdę wierzyciel będzie obciążony kosztami postępowania egzekucyjnego ponieważ podmioty te nie mają żadnego majątku - dodała.

GIF zaskarżał takie postanowienia oraz występował o podjęcie działań i interwencje zarówno do Sądu jak i Prokuratorii Generalnej czy wiceministra finansów.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz