Szczepienia w aptekach: Sejm odrzucił poprawki Senatu. Co to oznacza?

21 Maja 2021, 10:39 Apteka

Sejm odrzucił zaproponowane przez Senat poprawki do ustawy covidowej wykreślające m.in. zapis o możliwości prowadzenia szczepień w aptekach. Taki zapis zostaje więc w ustawie, a dokument trafi teraz do Prezydenta RP.

Chodzi o nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, którą Sejm uchwalił w połowie kwietnia. Głównym celem ustawy było zwiększenie o 187 mln zł rezerwy subwencji oświatowej. Szczepienia w aptekach. Jakie intencje autora przepisu?Szczepienia w aptekach coraz bliżej

Nowela wprowadza też możliwość organizowania punktów szczepień i wykonywanie szczepień w aptekach ogólnodostępnych.

Dodatkowo reguluje też zaliczenie dni przepracowanych przez ratowników górniczych i sanitariuszy oddelegowanych do pracy w szpitalach covidowych do podstawy do górniczej emerytury.

W ubiegłym tygodniu Senat zarekomendował kilka poprawek, m.in. dot. zwiększenia kwoty rezerwy subwencji oświatowej do 280 mln zł, ale także wykreślenie zapisu o możliwości szczepień w aptekach ze względu na to, że zapisy zbyt daleko wykraczają poza zakres rządowego projektu nowelizacji, który został złożony w Sejmie. Pierwotny projekt dotyczył bowiem tylko zwiększenia rezerwy, a zapisy o szczepieniach w aptekach dodano dopiero w II czytaniu.

Sejmowe komisje Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rekomendowały odrzucenie poprawek Senatu. Szczepienia w aptekach: co rekomendują sejmowe komisje?

Poprawki dotyczące wykreślenia części zapisów z noweli głosowane były łącznie. 386 posłów opowiedziało się za ich odrzuceniem, 66 - było przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Poprawki zostały więc odrzucone, co oznacza, że zapisy dot. m.in. możliwości szczepień w aptekach pozostają w noweli.

Nowelizacja trafi więc teraz do Prezydenta RP.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz