Parlamentarny tydzień w pigułce

25 Maja 2021, 11:03 kalendarz

27.05 11:00 24. posiedzenie Senatu

28.05 12:00 30. posiedzenie Sejmu IX kadencji

Również w tym tygodniu w Parlamencie:

Wtorek

12:00 Parlamentarny Zespół ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży, w planach posiedzenia:

Wpływ pandemii na zdrowie psychiczne

16:00 Komisja do Spraw Kontroli Państwowej, w planach posiedzenia:

 Zaopiniowanie dla Prezydium Sejmu RP propozycji tematów kontroli zgłoszonych przez komisje sejmowe do Planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2022 rok.

16:00 Parlamentarny Zespół ds. Osób Głuchych i z Niedosłuchem 

SENAT


12:00 Komisja Zdrowia, w planach posiedzenia:

Czy zdrowie jest priorytetem w Krajowym Planie Odbudowy? Ilość środków finansowych przeznaczonych na ochronę zdrowia w częściach: grantowej oraz pożyczkowej. 

Środa

11:00 Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, w planach posiedzenia:

Informacja w zakresie stanu przygotowania do uruchomienia mechanizmów wspierania innowacyjności polskich przedsiębiorstw finansowanych ze środków budżetu UE na lata 2021–2027 oraz Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy – przedstawia Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

13:30 Parlamentarny Zespół ds. Onkologii, w planach posiedzenia:

Leczenie raka prostaty w Polsce

SENAT


17:00 Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, w planach posiedzenia:

Dyskusja nad ustawą o ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom (druk senacki nr 391, druki sejmowe nr 1123 i 1130) oraz nad Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności w odniesieniu do przedmiotowego zakresu działania Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Czwartek

10:00 Parlamentarny Zespół ds. Uzdrowisk, w planach posiedzenia:

Wycinka drzew w lesie uzdrowiskowym w Iwoniczu-Zdroju zagrożeniem dla statusu uzdrowiska.

11:00 Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, w planach posiedzenia:

Omówienie barier prawnych i regulacyjnych w zastosowaniu technologii przełomowych na przykładzie blockchain, zmiany w sektorze finansów i problematyka wdrożeń w wybranych sektorach: sektor publiczny, finansowy, energetyka, ochrona zdrowia, łańcuch dostaw, rolnictwo – przedstawiają: Minister Cyfryzacji oraz Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

17:00 Komisja Finansów Publicznych; Komisja Zdrowia, w planach posiedzenia:

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do pilnego projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz