MZ "naprawi błąd" w programie leczenia raka piersi

25 Maja 2021, 17:17 rak piersi mammografia biust amazonka

Korekta zapisów w treści programu lekowego "Leczenie raka piersi" zostanie dokonana w najbliższym możliwym terminie, tj. w ramach planowanego obwieszczenia na 1 lipca 2021 r. - zapowiada resort zdrowia. Chodzi o "błąd redakcyjny", który spowodował wykluczenie z refundowanego leczenia ok. 80 pacjentek z rakiem piersi z przerzutami do układu nerwowego.

Po tym, jak od 1 maja program lekowy – Leczenie chorych na raka piersi (ICD-10 C50) został zmodyfikowany, cześć pacjentek - ok. 80 - jak informował we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski - straciła dostęp do refundowanego leczenia.

Resort w wydanym komunikacie tłumaczy, że minister zdrowia "współpracując z ekspertami znającymi kwestie od strony klinicznej opracował ponad 100 zmian w programie lekowym mających na celu jego uproszczenie oraz zwiększenie dostępu dla pacjentów".

Błąd redakcyjny

"Z uwagi na pojawiające się informacje lekarzy, którzy wskazują, że praktyka kliniczna sprawia, że część nowych pacjentek nie będzie mogła wziąć udziału w programie, Minister Zdrowia informuje, iż zmiana nastąpiła wskutek błędu redakcyjnego i zostanie dokonana korekta zapisów w treści programu lekowego w najbliższym możliwym terminie, tj. w ramach planowanego obwieszczenia na 1 lipca 2021 r. Minister Zdrowia oczekuje, iż firmy w trybie pilnym wyrażą zgodę na zmiany w programie lekowym w przedmiotowym zakresie" - informuje MZ.

Resort podkreśla, że w trakcie procesu konsultacji treści zmienionego programu lekowego, ani podmioty odpowiedzialne, ani lekarze realizujący program lekowy, ani pacjenci czy świadczeniodawcy nie zgłosili do programu uwag w powyższym zakresie.

Jednak w mediach społecznościowych przedstawiciele pacjentów zwracali uwagę, że konsultacje były krótkie i obejmowały weekend, a projekt liczył kilkaset stron.

Do lipca leczenie za zgodą MZ

Minister zdrowia zapewnił, że do lipca, czyli do czasu zmiany w programie w tym zakresie w przypadku pacjentki kwalifikującej się do leczenia lapatynibem z kapecytabiną lub trastuzumabem emtanzyna w przypadku przerzutów do OUN z HER2-dodatnim rakiem piersi świadczeniodawca prowadzący program lekowy ,,Leczenie chorych na raka piersi (ICD-10 C50)”, powinien wystąpić do Ministra Zdrowia z wnioskiem o wyrażenie zgody na kwalifikację do programu.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz