Czy zdrowie jest priorytetem w Krajowym Planie Odbudowy?

26 Maja 2021, 12:33 kasa pieniądze

W wtorek podczas posiedzenia Komisji Zdrowia senatorowie pytali wiceministra, czy zdrowie jest priorytetem w Krajowym Planie Odbudowy. Dopytywali także o szczegóły w zakresie podziału środków na ochronę zdrowia.

Na tytułowe pytanie odpowiedział wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski, który stwierdził, że w jego opinii, zdrowie jest priorytetem. Wskazał, że „18 proc. funduszy z KPO ma być przeznaczone na ochronę zdrowia, z czego 13 proc. na część grantową”. – Zdrowie jest wyraźnie wskazane jako priorytet – podkreślił.

Podczas posiedzenia obecni eksperci Komisji Zdrowia zwracali uwagę m.in. na nieuwzględnienie kwestii chorób zakaźnych w dokumencie czy też brak wpisania KPO w szerszą koncepcję zmiany ochrony zdrowia. 

- Całkowicie oderwana koncepcja inwestycyjna, jaką jest KPO, jest mocno wybrakowana - stwierdził Maciej Bogucki, dyrektor Europejskiego Centrum Strategii i Polityki w Ochronie Zdrowia.

-Próbujemy zapomnieć, że choroby zakaźne istnieją (...) Epidemie przychodzą co 10 lat, a obecnie rezydentów, potencjalnych zakaźników w skali kraju jest kilkudziesięciu - mówił prof. Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych

Z kolei senatorowie wskazywali na brak doprecyzowania kto zobowiąże się do spłat pożyczek w ramach KPO i na jakich zasadach. Często podkreślaną kwestią była też niedostateczne, w ocenie senatorów, liczba środków celowanych na zdrowie.

- Czy część pożyczkowa, która trafi o samorządów, będzie zobowiązywała do spłaty tych pożyczek, czy weźmie to na siebie rząd? - pytała senator Ewa Matecka (KO).

Będzie dokument uzupełniający

Wiceminister zapowiedział, że kolejnym etapem będzie ogłoszenie kolejnego planu w sferze ochrony zdrowia.

- Jeszcze w tym tygodniu lub na początku przyszłego przedstawimy policy paper, strategię „Zdrowa przyszłość” - powiedział Sławomir Gadomski. Dokument ma być dopełnieniem i uszczegółowieniem dla "Polskiego Ładu".

W odniesieniu do finansowania wskazał, że nie ma jeszcze jednoznacznej decyzji czy z funduszy pożyczkowego długi będzie spłacał budżet państwa czy beneficjenci. - Niektóre cele np. te szczególnie o wymiarze antykryzysowym w odniesieniu do przyszłych pandemii, może uwolnimy na zasadzie datacji – powiedział.

Sławomir Gadomski podkreślił, że Komisja Europejska postawiła na transformację cyfrowa i zielony ład. Z całej sumy środków te dwa obszary mają wynosić około 35 proc. całej puli środków. - Takich wytycznych dla obszaru zdrowia nie było – stwierdził. 

Przytoczył, że pieniądze na zdrowie trafią na 5 obszarów. Ponad 9 mld zł na wsparcie szpitali powiatowych, a oprócz tego środki będą przekazywane na transformację cyfrową, "w szczególności" na wsparcie kadr , zaplecza naukowego oraz inwestycje w proces produkcji substancji czynnych potrzebnych do produkcji leków. 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz