Ustawa o szczepieniach w aptece już z podpisem prezydenta

31 Maja 2021, 9:29 Apteka

Ustawa, która wprowadza możliwość prowadzenia szczepień w aptekach została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Co istotne, ustawa mówi nie tylko o szczepieniach przeciw COVID, ale o wszystkich rodzajach szczepień.

Chodzi o ustawę z 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID­ 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wprowadza zmianę w prawie farmaceutycznym, dając możliwość prowadzenie szczepień ochronnych zgodnie z przepisami ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych, w aptekach ogólnodostępnych. Warto zaznaczyć, że ustawa mówi o możliwości prowadzenia w aptekach szczepień w ogóle, a nie tylko tych, przeciw COVID-19.Szczepienia w aptekach. Jakie intencje autora przepisu?

Ustawa ponadto zwiększa limit rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 o kwotę 187 mln zł. Środki te mają posłużyć samorządom na wynagrodzenia dla nauczycieli za prowadzenie dodatkowych zajęć wspomagających uczniów po nauce zdalnej.

Nowela wprowadza też regulację dotyczącą uwzględniania, przy ustalaniu prawa i wysokości emerytury górniczej, okresu czasowego oddelegowania pracowników, wykonujących pracę górniczą, którzy posiadają uprawnienia ratownika górniczego lub sanitariusza, do wykonywania prac przy zwalczaniu epidemii w ramach wsparcia działania szpitali w związku z COVID­­ 19.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z tym że zmiany dotyczące emerytury górniczej wejdą w życie z mocą od dnia 16 maja 2020 r.

W ubiegłym tygodniu minister zdrowia skierował do 3-dniowych konsultacji dwa projekty rozporządzeń, które określają m.in. wymagań, jakie musi spełniać lokal apteki ogólnodostępnej. Chodzi o Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania COVID-19 oraz Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki Projekt rozporządzenia ws. metody zapobiegania COVID-19 - jak wskazuje MZ - ma na celu "zwiększenie liczby podmiotów uprawnionych do przeprowadzania szczepień ochronnych przeciwko COVID-19". Z kolei projekt dot. wymogów określa wymagania, jakie musi spełniać lokal apteki ogólnodostępnej, i określa wyposażenie niezbędne do bezpiecznego prowadzenia 

Jak informowała w ubiegłym tygodniu Naczelna Izba Aptekarska, Rośnie liczba farmaceutów, którzy mogą szczepić przeciw COVID-19

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz