Czas na zmiany w WHO

01 Czerwca 2021, 13:48 who swiatowa organizacja zdrowia

Szef Światowej Organizacji Zdrowia wezwał w tym tygodniu kraje członkowskie do rozpoczęcia w tym roku negocjacji nt. szeroko zakrojonych reform w działalności organizacji.

W poniedziałek, podczas cotygodniowego zgromadzenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), ministrowie zdrowia krajów członkowskich przyjęli rezolucję w sprawie wzmocnienia gotowości WHO i reagowania na nagłe sytuacje zdrowotne oraz przestudiowali zalecenia dotyczące szeroko zakrojonych reform przedstawionych przez niezależnych ekspertów w celu wzmocnienia zdolności zarówno WHO, jak i krajów do powstrzymywania nowych, potencjalnie pandemicznych wirusów.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny WHO, podziękował państwom członkowskim za zatwierdzenie „historycznej rezolucji” i wsparcie dla wzmocnionej WHO. „Raporty IPPPR, IHR Review Committee i IOAC są jednomyślne w ich opinii, że świat potrzebuje silniejszej WHO w centrum globalnej architektury zdrowia… Jak mówią wszystkie raporty i podkreślało to wiele państw członkowskich, zmiana paradygmatu w ilości i jakości finansowania jest kwestią kluczową.”

- Pewnego dnia - miejmy nadzieję, że wkrótce - pandemia będzie już za nami, ale nadal będziemy musieli zmierzyć się z tymi samymi lukami w zabezpieczeniach, które pozwoliły małej epidemii przekształcić się w globalną pandemię - mówił szef WHO.

- Dlatego jedynym zaleceniem, które moim zdaniem najbardziej przyczyni się do wzmocnienia zarówno WHO, jak i globalnego bezpieczeństwa zdrowotnego, jest zalecenie zawarcia traktatu o gotowości i reagowaniu na pandemię - dodał.

Przedstawiciele krajów podczas szczytu WHO uzgodnili również rezolucję potwierdzającą rolę WHO jako organu kierującego i koordynującego w zakresie zdrowia w sytuacjach kryzysowych i nie tylko, a także w celu pomocy rządom w tworzeniu odpornych powszechnych systemów opieki zdrowotnej. 

Rezolucja wzywa państwa członkowskie do zapewnienia WHO trwałego finansowania, przy jednoczesnym dalszym reagowaniu na pandemię i wzmacnianiu zdolności w zakresie gotowości, w tym wzmacnianiu ich siły roboczej, działalności badawczej, systemów nadzoru, przy jednoczesnym przyjęciu podejścia „jednego zdrowia”; kontynuując pracę w duchu globalnej współpracy, dzieląc się rzetelnymi informacjami, przeciwdziałając infodemii i stygmatyzacji; oraz dopilnowanie, aby podejmowane działania nie zaostrzyły innych wyzwań zdrowotnych.

Państwa członkowskie uzgodniły, że spotkają się ponownie w listopadzie, na specjalnej sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia, aby rozważyć opracowanie globalnego porozumienia WHO obejmujące szeroko idące reformy w działaniu, finansowaniu oraz kompetencji organizacji.

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz