Senat. Komisja Zdrowia przeciw noweli ustawy o mapach potrzeb zdrowotnych

09 Czerwca 2021, 12:45 sejm

Senacka Komisja Zdrowia opowiedziała się w środę za odrzuceniem całości noweli ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Projekt dotyczy map potrzeb zdrowotnych. 

Legislacyjny ping pong

Projekt ten już od początku spotyka się z oporem parlamentarzystów. Za pierwszym razem, sejmowa Komisja Zdrowia, przewagą jednego głosu, zarekomendowała odrzucenie projektu w całości. Sejm podczas posiedzenia plenarnego zadecydował o ponownym skierowaniu projektu z poprawkami do prac Komisji. Wówczas po poprawkach, projekt otrzymał pozytywną rekomendację Komisji, znów przewagą jednego głosu. Następnie podczas posiedzenia plenarnego Lewica złożyła kolejną poprawkę, która przewiduje możliwość finansowania przez samorządy świadczenia gwarantowane, ale także świadczenia opieki zdrowotnej, tj. in vitro. Dzień później podczas posiedzenia Komisji, posłowie niewielką liczbą głosów, ponownie opowiedzieli się za odrzuceniem projektu w całości. Sejm podczas posiedzenia plenarnego zagłosował jednak wbrew rekomendacjom Komisji. 

Dziś (09. czerwca) senacka Komisja Zdrowia opowiedziała się za odrzuceniem noweli ustawy w całości.

Czego dotyczy projekt ?

Przypomnijmy, że według projektodawców nowelizacja ma poprawić funkcjonowanie map potrzeb zdrowotnych. Według resortu mapy byłī jedynie "dokumentem do szafy". Były zbyt ogólne i przez swój dotychczasowy charakter nie były skutecznym narzędziem wspierania decyzji zarządczych.

Zmianą zaproponowaną w nowelizowanej ustawie jest sporządzenie krajowego planu transformacji dla obszaru Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojewódzkiego planu transformacji dla obszaru województwa, uwzględniających rekomendowane kierunki działań dla obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i województw oparte na danych z map potrzeb zdrowotnych.

Zmiana zwiększy natomiast nadzór ministra zdrowia nad tworzeniem dokumentów strategicznych obejmujących plany transformacji. Przy okazji ograniczona zostanie rola NIZP-PZH przy tworzeniu tych dokumentów a na poziomie wojewódzkim planowane jest zmniejszenie liczby członków rad wojewódzkich i zapewnieniu wyłącznie doradczej roli konsultantów wojewódzkich.

Jakie obawy ma opozycja?

Projekt budzi kontrowersje. Zdaniem opozycji nowela oznacza głęboką centralizację systemu ochrony zdrowia i marginalizację roli samorządów terytorialnych.

- W toku długich prac sejmowych wielokrotnie mówiono, że projekt centralizuje system opieki zdrowotnej. Ja z całą mocą i przekonaniem uważam, że nie. Natomiast jest to na pewno projekt, który przypisuje większą odpowiedzialność i nadaje więcej zadań ministrowi zdrowia - mówił wiceminister Sławomir Gadomski.

Podkreślił też w kontekście m.in. ograniczaniu składów rad wojewódzkich, te w obecnej formie, często składające się z nawet 100 reprezentantów, nie były w stanie wypracować konsensusu. Zapewni jednak, ze w ustawie uwzględniono rolę konsultantów wojewódzkich, którzy nadal będą opiniować wojewódzkie plany transformacja, ale nie będą członkami rad.

Biuro legislacyjne kancelarii Senatu stwierdziło, że ze względu na liczne uchybienia i sprzeczności o charakterze konstytucyjnym nie ma możliwości poprawy tego projektu ustawy w oparciu o poprawki. W związku z powyższym, przewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia, senator Beata Małecka-Libera zarekomendowała odrzucenie w całości projektu noweli ustawy. Członkowie Komisji poparli wniosek przewodniczącej przewagą 5 głosów za i 3 przeciw. Komisja zarekomenduje senatorom odrzucenie projektu w całości.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz