Raport o startupach medtech w Polsce, „Top Disruptors in Healthcare 2021”

10 Czerwca 2021, 7:35 ezdrowie e-zdrowie informatyzacja

W Polsce obecnie działa ok. 400 startupów medycznych. Lwią częśc stanowią startupy działające w obszarze telemedycyny i sztucznej inteligencji (AI) - wynika z najnowszej edycji raportu Top Disruptors in Healthcare.

W przygotowanym przez Polską Federację Szpitali i Młodych Menadżerów zdrowia i zaprezentowanym we wtorek podczas konferencji „AI w Zdrowiu" raporcie „Top Disruptors in Healthcare 2021” wzięło udział 115 startupów, o 41 więcej niż w ubiegłym roku. Duża część startupów pojawiła się w Raporcie po raz pierwszy (62%) co może mieć związek ze wzrostem zainteresowania obszaru technologicznego w zdrowie wskutek pandemii. Większość startupów (51% respondentów) uważa, że pandemia Covid-19 doprowadziła do ich znacznego rozwoju, szczególnie w świadczeniu usług telemedycznych. 

Raport opisuje startupy działające w obszarze telemedycyny i AI, ale są w nich także wspomagające rehabilitację, badania kliniczne, czy edukację. Nie zabrakło także startupów związanych z wykorzystywaniem danych medycznych czy łączących medycynę z robotyką.

Ponad 50 proc. z badanych startupów oferuje usługi z szeroko rozumianej telemedycyny, a 45 proc. rozwiązania z wykorzystaniem AI. W ubiegłorocznej edycji, sztuczną inteligencję wykorzystywało jedynie 30% z ankietowanych medtechów.

- AI to taki podpowiadacz, w szczególności dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Oni mają dużo pacjentów i nie zawsze muszą zaglądać do pełnej historii pacjenta, a system może im dużo podpowiedzieć, np. że pacjent chorujący na cukrzycę nie zrealizował recepty i warto go zaprosić na wizytę - mówiła wiceminister zdrowia Anna Goławska.

- Rozwiązania digital health są cenione z racji ich wpływu na usprawnianie procesów diagnostycznych i rozwój zdalnej opieki medycznej. Umożliwienie lekarzom podejmowania decyzji terapeutycznych, szczególnie w czasie pandemii, może umożliwić rozpoczęcie leczenia, skrócić jego czas oraz zwiększyć skuteczność, przy jednoczesnym zmniejszeniu ponoszonych przez system kosztów - mówiła dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelnia Łazarskiego.

Startupy gotowe na ekspansję rynku 

Startupy, które wzięły udział w tegorocznej edycji raportu, charakteryzują się wysokim stopniem rozwoju. Aż 92 proc. startupów ma już opracowany model biznesowy a 60 proc. deklaruje powtarzalny przychód ze sprzedaży głównego produktu.

- To świadczy o dojrzałości startupów i gotowości do dalszej komercjalizacji oraz potencjalnie ekspansji zagranicznej - oceniła Ligia Kornowska, dyrektor zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali. 

Aż 90% ma wartościowy rynkowo produkt, natomiast ponad połowa respondentów (53%) oferuje swój produkt komercyjnie na rynku. Ponadto 56 proc. z ankietowanych firm nie jest jeszcze obecna na rynkach zagranicznych, ale ma takie plany. Jednocześnie już co trzecia firma ujęta w raporcie już działa na rynkach zagranicznych. -Pokazuje to siłę i dynamikę tego środowiska - komentował Radosław Sierpiński Prezes Agencji Badań Medycznych.

Raport dostępny jest tutaj: Top Disruptors in Healthcare 2021

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz