Senat: komisja za uproszczeniem orzekania COVID-19 jako choroby zawodowej

10 Czerwca 2021, 10:52

Uproszczenie trybu orzekania o chorobie zawodowej wywołanej zakażeniem wirusem SarsCoV u pracowników ochrony zdrowia oraz zrównanie wysokości niektórych świadczeń przysługujących osobom wykonującym zawody medyczne - przewiduje projekt ustawy przygotowany przez senacką komisję zdrowia. W środę popołudniu odbyło się pierwsze czytanie projektu, do którego komisje przyjęła dwie autopoprawki.

Komisje: Zdrowia, Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Ustawodawczaz dwiema poprawkami przyjęły w pierwszym czytaniu projekt ustawy o chorobach zawodowych wywołanych COVID-19 u osób wykonujących zawody medyczne.

Przedstawiając projekt nowelizacji ustawy, jej wnioskodawczyni, przewodnicząca Komisji Zdrowia senator Beata Małecka-Libera podkreśliła, że dotyczy on orzekania chorób zawodowych wywołanych przez koronawirusa.

Nowela ma na celu uproszczenie sposobu orzekania o chorobie zawodowej dotyczącej koronawirusa. Zaznaczyła, że ma ona charakter czasowy – obejmuje okres epidemii i 90 dni po jej ustaniu.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia podkreśliła, że po trwających miesiąc konsultacjach nad tym projektem zdecydowała się wnieść dwie autopoprawki. Dotyczą one zmiany użytego w projekcie określenia „osoba wykonująca zawód medyczny” na „osoba wykonująca zawód w systemie ochrony zdrowia”. Co oznacza rozszerzenie kręgu osób, w stosunku do których będzie miał zastosowanie uproszczony tryb orzekania o chorobie zawodowej. 

Senator wyjaśniła, że projekt ustawy dotyczy dwóch kwestii związanych z orzekaniem o chorobie zawodowej pracowników w ochronie zdrowia.

Po pierwsze, upraszcza postępowanie w sprawie stwierdzenia chorób zawodowych pracowników medycznych wywołanych przez COVID-19. Uproszczenie będzie polegało m.in. na tym, że ostateczna diagnoza i orzeczenie lekarskie skutkować będzie obowiązkiem wydania decyzji przez właściwego inspektora sanitarnego o stwierdzeniu choroby zawodowej w ciągu 7 dni u osoby wykonującej pracę w ochronie zdrowia.

Po drugie, projekt zrównuje wysokość świadczeń dla osób wykonujących zawody w ochronie zdrowia, które zapadły na chorobę zawodową wskutek zarażenia SARS-CoV-2, niezależnie od formy wykonywania zawodu – czy to na podstawie umowy o pracę, czy na podstawie umowy cywilnoprawnej. Świadczenia rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy miałyby być wypłacane na jednakowych zasadach.

Krytycznie do projektu odnosił się wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jak mówił,  nie jest potrzebny nowy akt prawny, bo katalog chorób zakaźnych, które mogą być uznane za choroby zawodowe nie jest zamknięty i można go rozszerzyć o COVID-19. Jego zdaniem proponowana nowelizacja wprowadzi dualizm regulacji prawnych, utrudni wydawanie decyzji i orzekanie. Ponadto w jego ocenie będzie to rozwiązanie niekonstytucyjne, gdyż dwa akty prawne będą regulowały tę samą materię.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz