Zainaugurowano projekt Warsaw Health Innovation Hub

11 Czerwca 2021, 10:28

Warsaw Health Innovation Hub (WHIH) to zainaugurowany właśnie wspólny projekt Agencji Badań Medycznych oraz globalnych firm takich jak: AstraZeneca, Micfosoft, Polpharma, Roche. To pierwsza tego typu inicjatywa w Europie Centralnej, która będzie łączyła współpracę sektora publicznego z biznesem. Jej celem jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań medycznych, technologicznych i prawnych, na rzecz poprawy zdrowia pacjentów oraz zwiększenia wydajności polskiego systemu ochrony zdrowia. 

O projekcie mówił niedawno w wywiadzie dla Polityki Zdrowotnej p.o. prezesa ABM Radosław Sierpiński. Agencja Badań Medycznych: gdzie jesteśmy po dwóch latach działalności?

W inauguracji projektu w czwartek wziął udział premier Mateusz Morawiecki podkreślając, że "naszą odpowiedzialnością jest budowanie strategicznych partnerstw w obszarze zdrowia w sektorze publicznym i prywatnym". Jak dodał, to lekcja, którą wyciągamy z pandemii. Zapewniał, że rząd wspiera tę inicjatywę.

W inauguracji WHIH wzięli udział także przedstawiciele czterech pierwszych firm, które przystąpią do projektu, a są to: AstraZeneca, Micfosoft, Polpharma, Roche. Opiekunem partnerów strategicznych, który będzie odpowiedzialny współpracę między firmami jest EIT Health. Spotkanie było okazją do omówienia najważniejszych kwestii, wspólnych oczekiwań i zadań na najbliższy czas.

Podczas inauguracji przedstawiciele firm podpisali porozumienie o współpracy.

 

WHIH – szybkie przekształcanie pomysłów w produkty, procesy i usługi

Koncepcja WHIH ma stworzyć warunki do szybkiego przekształcania pomysłów w produkty, procesy i usługi. Uwzględnione zostaną także interesy rozwojowe polskiego sektora biomedycznego i konieczność niezależności Polski w zakresie bezpieczeństwa lekowego i produktów medycznych. Platforma ma służyć także możliwość inwestycji w polskie technologie i najlepsze zespoły badawcze z kraju.

- W Polsce mamy coraz więcej startupów i projektów naukowych. To potencjał, który nie może zostać zmarnowany – podkreślił szef rządu.

Elementem wspierającym koncepcję WHIH będą własne programy tworzone i finansowane przez partnerów biznesowych. 

 

Trzy strategiczne obszary działania WHIH

Działania w ramach WHIH będą dotyczyć trzech obszarów:

  • innowacji farmaceutycznych, w tym technologii medycznych,
  • innowacji w zakresie wyrobów medycznych,
  • rozwiązań cyfrowych w zdrowiu.

 Dalszy rozwój Hubu zmierzać będzie w kierunku utworzenia Polskiej Doliny Medycznej na wzór europejskich rozwiązań.

 

Rada WHIH

Kolejnym krokiem w rozwoju WHIH będzie pierwsze spotkanie Rady, którą powołuje Prezes ABM. Rada WHIH ma charakter opiniodawczo-doradczy. Na jej pierwszym posiedzeniu zostaną opracowane i przyjęte priorytety, w ramach których będą realizowane projekty przygotowywane przez Partnerów Strategicznych WHIH.

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz