Komitet Zdrowia Publicznego PAN chce obowiązkowych szczepień medyków

11 Czerwca 2021, 11:40 Szczepienia

O wprowadzenie ustawowego obowiązku zaszczepienia przeciwko COVID-19 wszystkich osób zatrudnionych w instytucjach zaspokajających potrzeby zdrowotne, opiekuńcze i wychowawcze apeluje do władz Polski Komitet Zdrowia Publicznego PAN.

Komitet przyjął stanowisko ws. szczepień przeciw COVID-19, w którym apeluje o wprowadzenie ustawowego obowiązku takich szczepień m.in. dla personelu placówek ochrony zdrowia.

Komitet, w stanowisku udostępnionym Polityce Zdrowotnej, wylicza argumenty, które skłoniły go do takich wniosków. Apel komitet podjął: 

 • Mając na uwadze historyczne i bieżące negatywne doświadczenia ludzkości związane z epidemiami, które w przeszłości i obecnie pochłonęły miliony istnień,

 • Uznając prawo ludzi do życia w zdrowiu i komforcie jaki daje zniesienie epidemicznych zakazów i nakazów,

 • Występując w obronie prawa każdego do swobodnego poruszania i komunikowania z najbliższymi, przyjaciółmi oraz spotkań grupowych ,

 • Uznając prawo do pracy, zdrowia, poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego, w tym w sferze psychicznej, uczestniczenia w rozwoju społeczno-gospodarczym i kulturowym, a przede wszystkim szanując dorobek w obszarze biznesu, produkcji i dążenia każdego do poprawy bytu ekonomicznego oraz jakości życia, na które epidemie chorób zakaźnych wpływają destrukcyjnie,

 • Uznając bezsprzecznie udowodnione naukowo pozytywne doświadczenia roli szczepień ochronnych w walce z epidemiami, a więc w trosce o dobro jednostki i zbiorowości,

 • Doceniając naukowo potwierdzoną skuteczność zatwierdzonych oficjalnie szczepionek przeciw COVID 19, przy śladowym występowaniu skutków niepożądanych,

 • Dysponując dowodami, że tylko odporność populacyjna, uzyskania dzięki zaszczepieniu dostatecznie dużego odsetka ludności umożliwia powrót do normalnego funkcjonowania,

 • Wykorzystując dotychczasowe doświadczenia z przebiegu pandemii wskazujące kluczową rolę jej zwalczaniu odgrywaną przez przedstawicieli zawodów medycznych oraz osoby zatrudnione w instytucjach opiekuńczych i wychowawczych

Komitet zaapelował do Władz Rzeczypospolitej Polskiej "o zainicjowanie i przeprowadzenie następujących przedsięwzięć:

 1. Wprowadzenie ustawowego obowiązku dla wszystkich osób zatrudnionych w instytucjach zaspokajających potrzeby zdrowotne, opiekuńcze i wychowawcze do przyjęcia szczepienia przeciw COVID-19, chorobie powodującej dramatyczne skutki zdrowotne społeczne.

 2. Wdrożenie szeroko zakreślonej akcji informacyjnej nakłaniającej do poddania się szczepieniom jak najliczniejszych grup społecznych, w tym grup szczególnie narażonych, jak seniorzy, ale także młodzieży i dzieci mogących przyczyniać się do rozprzestrzeniania się wirusa oraz do zintensyfikowania działań ułatwiających zaszczepienie dla osób, którym jest to potrzebne.

 3. Zachęcenie władz samorządu terytorialnego do wdrażania szerokiej gamy dostępnych bodźców i nagród zachęcających do szczepienia oraz do podjęcia współpracy w tej dziedzinie z organizacjami obywatelskimi".

Jednocześnie KZP PAN zwrócił się do Samorządów Zawodów Medycznych o jednoznacznie krytyczne występowanie w przypadkach publicznego kwestionowania zasadności szczepień przeciw COVID 19 przez ich członków.

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz