Także apteki zlecą transport sanitarny

11 Czerwca 2021, 12:06 Apteka

W związku z możliwością wykonywania przez apteki szczepień ochronnych, co przewiduje ustawa, która 29 maja br. weszła w życie, NFZ zmienia zarządzenie dot. rozliczania świadczeń covidowych. Fundusz dopisał do wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, także apteki ogólnodostępne, w których wykonywane będą szczepienia przeciwko SARS-CoV-2, co umożliwi ich sfinansowanie.

 

Chodzi o zarządzenie nr 103/2021/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Jak wyjaśnia NFZ, nowela zarządzenie stanowi wykonanie polecenia Ministra Zdrowia z 7 czerwca 2021 r., zmieniającego polecenie Ministra Zdrowia z 2  marca 2021 r. wydane w związku z wejściem w życie 29 maja 2021 r. ustawy z  15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.  U. poz. 981).

Fundusz przypomina, że ustawa ta w art. 2 dokonała zmiany w ustawie Prawo farmaceutyczne, umożliwiając przeprowadzanie w aptekach ogólnodostępnych szczepień ochronnych.

"W związku z powyższym, nastąpiła konieczność zmiany załącznika nr 1 do zarządzenia, stanowiącego wzór wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Uwzględniono w nim apteki ogólnodostępne, w których wykonywane będą szczepienia przeciwko SARS-CoV-2, co umożliwi ich sfinansowanie" - uzasadnia NFZ.

Źródło: NFZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz